COVID-19: Hvad gør jeg, hvis...?

​Må jeg som medarbejder i Region Hovedstaden gå på arbejde, hvis nogen i min husstand har symptomer på COVID-19? Og hvad gør jeg, hvis mit barn har været i nær kontakt med en person, der er smittet med coronavirus? Find svar på disse og flere spørgsmål i regionens nye oversigt. 

​Center for HR i Region Hovedstaden har udarbejdet en oversigt til medarbejdere med svar på de mest stillede spørgsmål om corona.

Her kan du bl.a. finde svar på spørgsmål om symptomer på corona, test både med og uden symptomer, hvis dit barn får symptomer eller er nær kontakt mm.

Opdateret den 24/9-20.

​1. Hvad er symptomer på COVID-19, og hvad skal jeg gøre, hvis jeg har disse symptomer?

Ifølge Sundhedsstyrelsen ligner de typiske symptomer på COVID-19 de symptomer, du kender fra influenza og andre infektioner i de øvre luftveje. Du føler dig sløj og har fx tør hoste, feber, svært ved at trække vejret, muskelsmerter og ondt i halsen. Nogle kan også opleve andre symptomer som fx hovedpine, kvalme, diarré og mistet smags- og lugtesans. Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver. 

Hvis du har symptomer, skal du:

  1. Gå i selvisolation

  2. Vær særligt opmærksom på hygiejne

  3. Vær særligt opmærksom på rengøring

  4. Ringe til din læge, som vurderer dine symptomer og evt. sørger for henvisning til test, eller aftale test med din personaleleder. 

Brug mundbind, hvis du er nødt til at bryde din selvisolation kortvarigt, fx i forbindelse med at du skal testes.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om hvis du bliver syg. 

2. Hvordan kan jeg få foretaget en test for coronavirus?

Hvis du har symptomer:

Som ansat i sundhedssektoren og som ansat, der arbejder med særligt sårbare grupper på socialområdet, kan du blive testet for coronavirus efter aftale med din personaleleder.

Hvis din ansættelse er tilknyttet et hospital, finder du nærmere information om, hvordan du bestiller tid, på hospitalets intranet og hjemmeside. Se også Region Hovedstadens hjemmeside om coronatest af personale.

Hvis du ikke har symptomer:

Hvis du ikke har symptomer og vil testes for coronavirus, skal du bestille tid på coronoprover.dk. 

Gå til coronaprover.dk og følg vejledningen for at bestille tid

Se nærmere på Region Hovedstadens hjemmeside om coronatest af borgere.

3. Hvornår må jeg gå på arbejde igen efter at have haft symptomer på COVID-19, men med negativt testsvar?

Du kan møde på arbejde igen umiddelbart efter at have modtaget det negative testsvar.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer: Håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet - 06.07.20

4. Hvornår må jeg gå på arbejde igen efter at have fået et positivt testsvar?

Du må møde på arbejde fra 48 timer efter symptomophør. Hvis du ikke har symptomer, må du møde på arbejde 7 dage efter det positive testsvar.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer: Håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet - 06.07.20             

5. Hvad gør jeg, hvis mit barn har symptomer på COVID-19?

Du henvender dig til egen læge (eller 1813), der vurderer, om barnet skal testes.  

Dit barn betragtes som syg, og du kan derfor holde barns 1. og 2. sygedag, hvis det driftsmæssigt er muligt. Hvis dit barns sygdom strækker sig længere end to sygedage, opfordres du til at kontakte din leder med henblik på fx at aftale hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage eller afvikling af ferie. Hvis al form for frihed er afviklet, og hjemmearbejde ikke er en mulighed, kan du evt. aftale med din leder, at du holder tjenestefri uden løn.

Så længe dit barn ikke er konstateret smittet, skal du ikke i hjemmeisolation, og du kan møde på arbejde.

Se nærmere i folderen A4-flyer til forældre, hvis barn er testet for coronavirus.

6. Hvad gør jeg, hvis mit barn har været i nær kontakt med en smittet med ny coronavirus?

Du henvender dig til egen læge – eller 1813 – med ønske om at få en henvisning til test.

Dit barn skal i hjemmeisolation. I den periode, hvor dit barn er i hjemmeisolation, men ikke er sygt, kan du ikke holde barns 1. og 2. sygedag. Hvis det er muligt, kan du evt. aftale med din leder, at du arbejder hjemmefra, anvender omsorgsdage, afspadsering, fleks eller ferie. Hvis al form for frihed er afviklet, og hjemmearbejde ikke er en mulighed, kan du evt. aftale med din leder, at du holder tjenestefri uden løn.

Så længe dit barn ikke er konstateret smittet med ny coronavirus, skal du ikke i hjemmeisolation, og du kan møde på arbejde.

Se Sundhedsstyrelsens Information til forældre ved tilfælde af smitte med coronavirus i dagtilbud, skole og andre tilbud til børn og unge

7. Må jeg gå på arbejde, hvis nogen i min husstand eller en anden nær kontakt er bekræftet smittet med ny coronavirus?  

Nej, du skal lade dig selvisolere, især ifht. den person i husstanden eller den nære kontakt, der er smittet, se Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til nære kontakter. Du skal testes for COVID på dag 4 og dag 6 efter ekspositionen. Hvis test på dag 4 er negativ, kan du møde på arbejde. Du skal fortsat podes dag 6. Efter negativ test skal du fortsat være særlig opmærksom på egne symptomer. Hvis du får symptomer skal du forblive i selvisolation og kan først genoptage arbejde efter 48 timers symptomfrihed.

Under selvisolationen – og så længe du ikke udviser symptomer – vil du blive registreret med tjenestefrihed med løn.

Se nærmere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitteopsporing af nære kontakter og i Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til nære kontakter.

8. Må jeg gå på arbejde, hvis nogen i min husstand eller en anden nær kontakt har symptomer på COVID-19?

Ja, så længe vedkommende i din husstand eller din nære kontakt ikke er konstateret smittet med ny coronavirus, må du møde på arbejde.

Se nærmere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitteopsporing af nære kontakter og i Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til nære kontakter.


Redaktør