Britisk interesse for Hvidovres HPV-hjemmetest

​I England stiger tilfældene af livmoderhalskræft markant. Direktør for engelsk livmoderhalskræft-fond søger inspiration i Hvidovre Hospitals hjemmetestprogram.

Vent...

​Flere og flere britiske kvinder bliver diagnosticeret med livmoderhalskræft. Antallet af sygdomstilfælde er steget markant over de senere år, og situationen er nu den værste i 21 år.

Det fortalte direktør Rob Music fra den britiske livmoderhalskræft-fond, Jo's Cervical Cancer Trust, da han for nylig besøgte Patologiafdelingens HPV-hjemmetestprogram på Hvidovre Hospital. Med HPV-hjemmetesten, som Hvidovre Hospital tilbyder kvinder i hele Region Hovedstaden, kan kvinder selv tage en prøve fra livmoderhalsen, hvis de af forskellige grunde ikke får den taget hos lægen. 

Hjemmetesten har fået flere danske kvinder til at tage testen. Se mere om testen her.

Færre britiske kvinder bliver testet

Jo's Cervical Cancer Trust er en organisation med fokus på livmoderhalskræft, som forsøger at åbne politikernes øjne for udviklingen og behovet for screeningsmuligheder. Det viser sig nemlig, at færre og færre britiske kvinder bliver undersøgt for livmoderhalskræft i takt med, at lokale "Sexual Health Clinics" (svarer til Sex og Samfunds åbne klinikker herhjemme) lukker, fordi de mangler økonomisk støtte. Og der mangler et alternativ.

"Årsagerne til, at kvinderne ikke i stedet bliver undersøgt hos deres praktiserende læge kan dels skyldes lang ventetid, dels handle om generthed, manglende viden, kultur og fx handicaps. Der er behov for adgang til at blive screenet, og det ligger os meget på sinde, at der kommer nye, enkle og mere tilgængelige tilbud," fortæller Rob Music, som var imponeret af besøget.

"Jeg tager rigtig meget med hjem. Lige fra IT-systemet, hvor man nemt kan sikre korrekt patientidentifikation på hjemmetestene via indbyggede chips, til hvordan jeres hjemmetestprogram fungerer, og hvordan det har løftet antallet af kvinder, der bliver testet. Fokus er rigtigt meget på kvindernes behov, så informationen er nem at forstå, og processen fra man tager testen, til man skal sende den ind, er gjort så nem som mulig," fortæller Rob Music.

Glade for at kunne inspirere

Patologiafdelingen var vært ved besøget, og seniorforsker Jesper Bonde er glad for, at Hvidovres model for HPV-hjemmetest måske kan inspirere til at løse udfordringen i Storbritannien.

"I Denmark og Storbritannien kan vi spejle os i de samme udfordringer med faldende deltagelse i screeninger, og det kræver tilpasning af screeningstilbuddet til verden af i dag. At Jo´s Cervical Cancer Trust har interesse i at lære om Region Hovedstadens HPV hjemmetest er et udtryk for den succes Hvidovre Hospital og Region Hovedstaden har haft med udvikling af tilbuddet omkring livmoderhalskræftscreening og kræftforebyggelse over de seneste par år."

Se mere om Jo's Cervical Cancer Trust her.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor