Besparelser: Det sker der nu

​Budgettet for 2017 er nu vedtaget. Det betyder, at de planlagte besparelser – heriblandt 43 omplaceringer/afskedigelser – kan blive realiseret. Se hvordan og hvornår det kommer til at foregå.

Region Hovedstadens politikere vedtog tirsdag budgettet for 2017. Det betyder, at spareforslagene er vedtaget og arbejdet med at få dem udmøntet på de enkelte hospitaler kan begynde. På Amager og Hvidovre Hospital betyder besparelserne blandt andet, at der er forventes 43 omplaceringer/afskedigelser. 

”Det er en ærgerlig situation, hvor kompetente og engagerede medarbejdere bliver ramt. Vi gør alt, hvad vi kan for at reducere antallet af afskedigelser ved at prøve at få omplaceret de berørte medarbejdere,” siger Anders Agger. 

Grunden til, at antallet er så relativt højt på Amager og Hvidovre Hospital i forhold til regionens andre hospitaler, er ifølge direktør Anders Agger primært manglen på patienter.

”Udover de 43,5 millioner, som er vores andel af Region Hovedstadens besparelser, er vi også underlagt et krav om at øge produktionen med to procent. Men for at det kan lykkes, kræver det jo, at der er patienter nok til at kunne øge produktionen, og det er der desværre ikke. Derfor skal vi i stedet bidrage med en besparelse på det halve af den manglende produktionsforøgelse, hvilket cirka svarer til 30 mio. Det betyder desværre, at vi kommer til at foretage flere afskedigelser end mange af regionens andre hospitaler,” forklarer Anders Agger.

Hvad sker hvornår

Omplacerings-/a​fskedigelsesprocessen begynder allerede d. 23. september, og det forventes, at processen bliver afsluttet i slutningen af november måned.  

Her kan du se, hvad der sker, hvornår:

23. september
Der afholdes møde med de faglige organisationer med henblik på at minimere antallet af afskedigelser.  

Fra d. 27. september og cirka en uge frem
Der bliver afholdt omplaceringssamtaler med de berørte ansatte fra Glostrup og Hvidovre-matriklerne, som får at vide, at deres stilling bliver sparet væk, og at omplacering nu vil blive forsøgt.

Det er forskelligt fra matrikel til matrikel, hvornår samtalerne bliver afviklet. 
​​
På Glostrup Hospital, ligger alle samtaler d. 27. september. 

På Amager Hospital ligger alle samtaler d. 28. september

På Hvidovre Hospital bliver samtalerne fordelt ud over flere dage. Langt størstedelen af samtalerne på Hvidovre Hospital, vil blive afviklet d. 27., 28., 29. og 30. september. Mens enkelte samtaler vil blive afviklet ugen efter. 

Der vil være mulighed for at have en bisidder til stede ved samtalerne, hvis man ønsker det.

I perioden frem til d. 31. oktober vil mulighederne for omplacering blive afsøgt, lokalt og regionalt via regionens tryghedsordning RegionH Match

Primo november
Der bliver sendt partshøringsbrev til de berørte ansatte om påtænkt opsigelse, hvis det viser sig, at en omplacering ikke er mulig. Der er derefter 14 dage til at gøre indsigelser over for den påtænkte opsigelse. Det vil fremgå af brevet, hvem man skal sende eventuelle indsigelser til.

Ultimo november
Eventuel opsigelse vil ske med udgangen af november måned. 

Redaktør