Besparelser: 5 spørgsmål til direktør Anders Agger

​​Hvad sker der med spareplanen lige nu? Hvornår er der tal på afskedigelserne? Læs direktørens svar her. 

Hvad sker der lige nu?

Økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner er afsluttet, og sparekravet til Region Hovedstaden og regionens hospitaler ligger nu fast. Vi kan her på Amager og Hvidovre Hospital konstatere, at sparekravet stort set er blevet, som vi forventede. Vi skal desværre igennem konkrete besparelser og effektiviseringer for op mod 100 mio. kr.

Hvilken betydning får aftalen konkret her på Amager og Hvidovre Hospital?

Spareplanen indebærer, at der skal spares 35 mio. kr. Det svarer til 1,8 procent på lønningerne i de kliniske og parakliniske afdelinger, 10 mio. kr. i administration, Byggeafdeling, Klinisk Forskningscenter, Serviceafdelingen og Drifts- og Teknikafdelingen samt 15 mio. kr. ved en række tværgående tiltag, der berører alle afdelinger, bl.a. reduktion af udgifter til overarbejde og ændringer som følge af afskaffelsen af den danske kvalitetsmodel. 

Mht. hospitalsadministrationen er det allerede nu konkret meldt ud, at vi sparer ca. seks stillinger væk svarende til fem procent af lønnen. 
 
Ud over at spare, skal vi opfylde at krav fra regeringens side om, at vi øger vores produktion (dvs. antallet af undersøgelser og behandlinger) med 2 pct. Det krav kan blive meget svært at leve op til, fordi det på flere områder er tvivlsomt, om der er patienter nok. Det kigger vi på i øjeblikket, og vores mulighed vil være at forsøge at få puslespillet til at gå op ved at frigøre ressourcer, som kan flyttes rundt internt på hospitalet. Men det bliver vanskeligt, og lykkes det ikke at få aktiviteten tilstrækkeligt op, udløser det desværre yderligere besparelser. 

Hele planen er sammensat så besparelserne bliver lagt så langt væk fra patienterne som muligt, men sparekravet er så stort at vi desværre ikke kan undgå, at der sker en forringelse af vores service over for patienterne.
 

Hvornår får vi tal på, hvor mange afskedigelser der bliver?

Der er ikke nogen tvivl om, at vi er i en meget alvorlig situation, men jeg kan ikke sige noget om, hvor mange egentlige afskedigelser, besparelserne fører til, før den politiske behandling af budget er afsluttet d. 20. september. Vi vil naturligvis i processen se på, hvor meget af besparelsen, der kan klares ved naturlig afgang, nedlæggelse af ubesatte stillinger mv.  
 

Skyldes besparelserne Sundhedsplatformen?

Nej. Sparekravene skyldes, at Regionens udgifter er større end det budget, som Regionen får tildelt. 

Hvad er det næste der sker?

Direktionen skal aflevere hospitalets spareplan i midten af august. Inden da har planen været i høring i VMU. Den politiske behandling af Regionens budget foregår frem til 20. september, hvor politikerne skal godkende det. Herefter skal vi i gang med at realisere de besparelser, der indgår i budgettet.
Redaktør