Bedre sammenhæng i Sundhedsplatformen til plejepersonalet

​​Med en ny opdatering af Sundhedsplatformen (SP) er vurderingsskema, opgaveliste og patientplaner nu integreret på det første sygeplejefaglige problemområde. Det giver bedre overblik. De øvrige problemområder følger gradvist.

Vent...

Er du sygeplejerske, SOSU-assistent eller terapeut, og savner du, at dokumentationen i SP hænger bedre sammen? Så er der håb forude. Det første sygeplejefaglige problemområde får nemlig fra 6. oktober integration mellem vurderingsskema, opgaveliste og patientplan.

"Det er et løft for den sygeplejefaglige dokumentation, som dels skaber overblik for sygeplejersker, SOSU-assistenter og terapeuter i hverdagen, men også løfter sikkerheden og plejen af vores patienter. Desuden er der udviklet et nyt design for patientplaner, så man kan dokumentere, planlægge og evaluere plejen, hvilket har været et stort ønske," siger vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital Tina Holm Nielsen.

Hun er fokusområdeejer for området "generisk dokumentation"; et af syv fokusområder for forbedring af SP, sammen med vicedirektør Jakob Hendel. I videoen nederst fortæller Tina Holm Nielsen mere om projektet, SP-forbedringens betydning for plejepersonalet, og hvad den betyder for patienternes forløb.

En milepæl

De mere end 22.000 sygeplejersker, SOSU-assistenter og terapeuter, opdateringen vedrører, har længe ønsket sig en bedre integration mellem aktiviteterne til dokumentation i SP, siger klinisk sygeplejespecialist på Amager og Hvidovre Hospital, Katrine Linnemann Greenwood, som er såkaldt product owner* på projektet.

"Udviklingsarbejdet er virkelig en milepæl. Det første problemområde, der nu er integreret, er hud og slimhinder, og arbejdet er i fuld gang med de næste definerede problemområder," fortæller Katrine Linnemann Greenwood. Hun arbejder tæt sammen med sin product owner-kollega Pia Wigmans, som er udviklingssygeplejerske på Rigshospitalet, og med IT-medarbejdere i CIMT om udviklingen.

Forbedrede funktionaliteter kommer drypvis

Fokusområdet blev etableret i september 2020, og forinden blev der afholdt en workshop med repræsentanter fra de involverede virksomheder i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Her blev de væsentlige områder prioriteret, og siden har teamet arbejdet ud fra det mandat og fundet metoden til at arbejde med de enkelte sygeplejefaglige problemområder, fortæller Pia Wiegmans.

"Vi tager områderne et ad gangen. Det er et omstændeligt arbejde, som tager noget tid, men der vil hele tiden drypvis komme nye forbedrede funktionaliteter," siger Pia Wiegmans.

Opfølgning på forbedringsønsker

I processen bliver der fulgt op på forbedringsønsker, der er meldt ind helt tilbage fra 2016. Fokusområdet opfordrer alle til at prøve de nye muligheder af og eventuelt indmelde nye ønsker. Det kan man gøre via service now (snow).

Se video om SP-opdateringen

I videoen her fortæller vicedirektør Tina Holm Nielsen om projektet, hvad SP-forbedringen giver plejepersonalet, og hvad det betyder for patienternes forløb. 

Se mere

> Se video: De gør Sundhedsplatformen bedre for plejepersonalet


Fakta: Hvad er vurderingsskemaer, patientplaner og opgavelister?

For de uindviede foregår arbejdet med vurderingsskema, opgaveliste og patientplan således:

- Plejepersonalet vurderer patienterne i forhold til en række problemområder, fx hud og slimhinder. Fx kan patienten have røde hæle, hvilket dokumenteres i vurderingsskemaet.

- Denne vurdering identificerer et problem, som varer mere end 24 timer og fordrer en patientplan, der fx indeholder et mål om, at de røde hæle forsvinder ved at forebygge og dermed minimere tryksår.

- For at nå målet skal plejepersonalet udføre en række interventioner/opgaver, fx mobilisere og aflaste patienten, sikre en god madras og lignende.

Når vurderingsskema, patientplan og opgaveliste er fuldt integreret, vil patientplanen automatisk overføre en række opgaver til opgavelisten, og dokumentationen genfindes i de forskellige aktiviteter. Dermed sikres overblikket for den enkelte medarbejder.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor