​​​

Astma er ”ikke bare noget småtteri med en blå inhalator”

​Reservelæge, ph.d.-studerende Kjell Håkansson fra Lungemedicinsk Forskningsafsnit sætter en nedprioriteret folkesygdom på det politiske landkort. 

Vent...
​Lungemedicin og astma har gennem længere tid været nedprioriteret politisk, mener reservelæge og ph.d.-studerende Kjell Håkansson. ”Fordommen omkring astma, som noget småtteri man fikser med en blå akutinhalator, står stærkt i mange dele af samfundet,” siger han. 

Men astma kan være en alvorlig lidelse, som forårsager 6000 årlige indlæggelser i Danmark. Astmapatienter kan også risikere kronisk hoste, søvnproblemer og begrænsninger i hverdagen grundet åndenød – og selvfølgelig de potentielt dødelige, akutte anfald, fortæller han.

Et værktøj til personale og patienter

Kjell Håkanssons ph.d.-projekt stiler efter at kortlægge uligheden i adgangen til specialistbehandling af astma i Danmark. Han vil også afdække, hvor meget utilstrækkeligt behandlet astma koster både patienter og samfundet, blandt andet i form af sygemeldinger, arbejdsløshed og førtidspension.

”Ved at sætte tal på, hvor meget astma faktisk påvirker unge voksne, håber vi på at give patienter og sundhedspersonale et værktøj til at sætte lungesygdomme på det politiske landkort og øge prioriteringen af området,” siger Kjell Håkansson. ​

Kombineret fokus på økonomi og patienter

Der er lavet meget forskning af sociale forholds betydning for, hvor syg patienten bliver af astma og hvor ofte han/hun bliver akut dårlig, understreger Kjell. 

”Men i et land hvor vi forventer lige adgang til astmaspecialister i sundhedsvæsenet, er det aldrig blevet undersøgt, om det faktisk passer, at der er lige adgang. Samtidig er kombinationen af patientperspektiv og samfundsperspektiv unikt for mit studie. Hvor meget mere syg er en enkelt astmapatient sammenholdt med én, der ikke har astma? Astmapatienter har over 10.000 dage som indlagt på sygehuset om året, hvoraf mange kan forebygges. Hvad koster det samfundet?” spørger Kjell og har selv svaret på vej i sit studie. 

Fra abstrakte begreber til klingende kroner

I Danmark har vi ifølge Kjell Håkansson ”fantastiske” registre fra blandt andet alle astma-ambulatorier, Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet. 

”Det tillader mig at følge omkring 60.000 patienter mellem 18-45 år i aktiv astmabehandling. I sidste ende tillader vores database os at oversætte et abstrakt begreb som sygelighed til noget, som er nemmere at forholde sig til, nemlig danske kroner,” siger Kjell Håkansson.


Kjell Håkansson

Ph.d.-studerende, reservelæge
Lungemedicinsk Forskningsafsnit 237
Forsker i lungemedicin og astma
Støtttet af Trial Nation Denmark – Respiratory, Helsefonden, Lungeforeningen, Børnelungefonden

GUF: Gruppen af Unge Forskere

GUF er et professionelt netværk til hospitalets ph.d.-studerende og andre unge forskere. Alle aktive yngre forskere og yngre forskningsinteresserede på Amager og Hvidovre Hospital kan optages som medlemmer af GUF.

Læs mere om GUFRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor