​​​​​​​​​

"Antropologien kan hjælpe os til at forstå social ulighed"

​Social ulighed i sundhed er statistisk grundigt beskrevet, men få har spurgt patienterne. Så det gør ph.d.-studerende Nina Halberg, der har baggrund som sygeplejerske og antropolog. 

Vent...

​Vi ved godt, at den er der, selvom den ikke burde være der. Vi ved også, hvem den rammer, men vi ved ikke meget om, hvordan den bliver til.

Der er ikke tale om en ny smitsom virus, men om social ulighed i sundhedsvæsenet. Den sociale ulighed er baggrunden for et etnografisk feltstudie, som Nina Halberg er i gang med. I studiet har hun fulgt 14 patienter med etnisk minoritetsbaggrund og deres forløb i ortopædkirurgiske afdelinger på hospitaler i Region Hovedstaden i tæt samarbejde med personalet.

”Social ulighed i sundhed er særligt forekommende og stigende blandt etniske minoriteter – mit formål er at blive klogere på patientforløbene for at mindske uligheden,” siger Nina Halberg.

”Vi skal forstå rammen for praksis”

Med en baggrund som sygeplejerske og en kandidat i pædagogisk antropologi ser Nina Halberg sundhedsvæsenet ud fra en politisk og samfundsmæssig forståelse. Og især hvordan praksis er bundet op på den forståelse.

”Vi kan ikke skabe forandring på det institutionelle niveau uden at forstå de rammer, praksis skabes i,” forklarer hun.

I sundhedsvidenskab er statistiske uligheder beskrevet gennem sygdomsforskning og sundhedspersonalets oplevelser af barrierer i mødet med etniske minoritetspatienter.

”Men få har spurgt patienterne, hvordan de oplever forløbene eller studeret, hvordan forløbene foregår i praksis,” siger Nina Halberg.

Runner og forsker

Coronapandemien lavede flere bespænd for mange forskeres arbejde – men langt de fleste fandt dog andre relevante emner at fordybe sig i. Det gjaldt også for Nina Halberg, som under coronapandemien fik en enestående mulighed for feltarbejde:

”I foråret 2020 lavede jeg med Pia Søe Jensen og Trine Schifter Larsen et etnografisk studie med feltarbejde og fokusgruppeinterview på et nyoprettet COVID-19-afsnit. Vi var ’etnografiske runnere’ – dvs. vi gik både til hånde på afsnittet som runnere, men vi var der også som forskere,” fortæller Nina Halberg, som på den baggrund bl.a. skrev en artikel om bagsiden af det heltenarrativ, som sundhedspersonalet under pandemien blev tildelt.

Læs artiklen: We are not heros – the flipside of the hero narrative amidst the COVID19-pandemic: A Danish hospital ethnography (link åbner på National Lbrary of Medicine)

Artiklen er blevet læst verden over, og en dag fik hun en henvendelse fra canadisk radio, som var interesseret i studiet:

”Som ny forsker er det ret fedt at opleve, at ens forskning skaber international genklang,” fortæller Nina Halberg, som også præsenterede studiet med en poster på Forskningsdag 2022.

Hun er nu godt halvvejs i sit ph.d.-forløb og rejser til efteråret til Vancouver i Canada, hvor hun bliver tilknyttet forskningsinstituttet ”Critical Research in Health and Healthcare Inequities” på University of British Columbia. I den forbindelse er hun af RUC blevet indstillet til EliteForsk Rejsestipendium hos Uddannelses – og Forskningsministeriet.

​Om Nina Halberg

  • ​2010: Sygeplejerske ​
  • 2016: Cand.pæd.ant. (pædagogisk antropologi)
  • Forsker i social ulighed
Økonomisk støtte: Ortopædkirurgisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital og Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, Roskilde Universitetscenter RUC

GUF: Gruppen af Unge Forskere

​GUF er et professionelt netværk til hospitalets ph.d.-studerende og andre unge forskere. Alle aktive yngre forskere og yngre forskningsinteresserede på Amager og Hvidovre Hospital kan optages som medlemmer af GUF.

Læs mere om GUF​​​​ ​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor