​​​​​

”Ambulancevejen” afspærres og ensrettes midlertidigt

OPDATERING: Omlægning og afspæring er forlænget. Det forventes at kunne nedtages i løbet af uge 4.
Vent...


​​

​OPDATERING 17/12-2021:​​

Arbejdet med etableringen af støttemuren er støt på nogle udfordringer, da der i vejbanen er fundet flere tekniske installationer, herunder fjernvarmerør, som ikke var markeret på de tekniske tegninger. Derfor skal disse omlægges før arbejdet kan fortsætte. 
Ifølge den nye tidsplan for projektet, forventer man at arbejdet er færdigt, og at afspærringen kan nedtages i løbet af uge 4 i 2022.


​Fra torsdag d. 18. november afspærres det ene spor på vejen mellem Kettegård Allé og Akutmodtagelsen (i folkemunde kaldet Ambulancevejen), mens det andet spor ensrettes i nordgående retning. Det betyder, at biler, cykler og ambulancer frem til jul kun kan køre fra Kettegård Allé ind via Ambulancevejen, men ikke kan køre via Ambulancevejen ud på Kettegård Allé. Al udadgående trafik skal i stedet køre bagom hospitalet via Østvej og Rosenhøj til Hvidovrevej.

På strækningen mellem Pavillon 7 (MR-forskning) og Hvidovrevej (herunder både Østvej og Rosenhøj) vil der fortsat være trafik i begge retninger.​

Der vil være skilte i området, der anviser, hvilken vej du skal køre. Det første stykke tid, vil der også være vagter i de travle perioder, som hjælper med at guide trafikken den rette vej.

Længere nede kan du læse mere om, hvad afspærringen og ensretningen betyder for dig.

Men hvorfor ​​nu det?

Grunden til afspærringen og ensretningen er, at der skal støbes en støttemur, som skal sikre, at "Ambulancevejen" bliver, hvor den altid har ligget, og ikke over årene skrider ned af den lille skrænt, der kommer ned mod hospitalets nye forplads og kommende nedkørsel til parkeringskælderen.

Støttemuren skal støbes et langt nede i jorden, og der skal derfor graves et godt stykke ud fra begge sider. Og det er netop dette udgravningsarbejde, der beslaglægger fortovet og den ene vejbane på Ambulancevejen.

Arbejdet starter torsdag d. 18. november (afspærringen sættes op i løbet af onsdag d. 17. november) og forventes at være afsluttet i uge 4, 2022)​

Læs mere herunder, hvis ​du …

​​Afspærringen og ensretningen har ikke nogen direkte konsekvenser for dig. Men bemærk, at der vil være øget trafik på Østvej og Rosenhøj, da al udadgående trafik fra bl.a. tagparkeringen og den store parkeringsplads ved siden af byggepladsen ledes ad disse veje til Hvidovrevej. Så vær ekstra opmærksom og kør forsigtigt.​


​Skal du parkere på den store parkeringsplads (P2) kan du fortsat køre fra Kettegård Allé ind på Ambulancevejen til parkeringspladsen via vejens ene farbare og midlertidigt ensrettede spor.

Når du forlader parkeringspladsen, kan du dog ikke køre via Ambulancevejen ud til Kettegård Allé. I stedet skal du dreje til venstre, når du kører ud fra parkeringspladsen og følge vejen rundt i svinget, hvorefter du skal tage rampen op bagom hospitalet og fortsætte via Østvej og Rosenhøj til Hvidovrevej.

Bemærk, at det ikke er tilladt at dreje til højre ad Østvej ved den store skorsten (Teknisk Central). Du skal fortsætte ud ad Rosenhøj til Hvidovrevej. Fra Hvidovrevej kan du dreje til venstre ind på Allingevej, hvis du skal til enten motorvejen eller Avedøre Havnevej.

Klik på kortet herunder for at se det i stort format.​Du kan fortsat benytte Ambulancevejen til fods. Der er nemlig blevet etableret et smalt gangareal langs byggehegnet ved afspærringen.

Så er du gående til Jordemodercentret (Pavillon 5), den store parkeringsplads (P2) eller Akutmodtagelsen, kan du igen gå ad Ambulancevejen.​​

Er du på cykel kan du fortsat køre fra Kettegård Allé ind via Ambulancevejen til parkeringspladsen via vejens ene farbare og midlertidigt ensrettede spor.

Når du forlader parkeringspladsen, kan du dog ikke køre via Ambulancevejen ud til Kettegård Allé. I stedet skal du dreje til venstre, når du kører ud fra parkeringspladsen og følge vejen rundt i svinget, hvorefter du skal tage rampen op bagom hospitalet og fortsætte via Østvej og Rosenhøj.

Klik på kortet herunder for at se det i stort format.
Alle ambulancer/udrykningskøretøjer/patienttransporter skal køre den sædvanlige vej ind til Akutmodtagelsen.

Ud fra Akutmodtagelsen skal ambulancer/udrykningskøretøjer/patienttransporter dog svinge rundt og tage rampen op bagom hospitalet. Herfra skal de fortsætte via Østvej og Rosenhøj til Hvidovrevej.

Lægebilen ska ligeledes køre ud via Østvej, men kan køre tilbage til sin garage enten via Østvej eller via Ambulancevejen.

Akutberedskabet er orienteret om den midlertidige ændring.​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor