Akkreditering: Flot feedback til Amager og Hvidovre Hospital

​Medarbejdere på Amager og Hvidovre Hospital har god grund til at klappe sig selv på skulderen oven på survey-teamets afsluttende feedback til hospitalet. Mødet afsluttede en intens uge på hospitalet. 

​​Den seneste uge har Amager og Hvidovre Hospital summet af spænding, mens seks såkaldte surveyorere har været på besøg. Surveyorerne har undersøgt alle afdelinger, procedurer og fremgangsmåder på hospitalet for at undersøge om alt er i orden og bliver gjort på den rigtige måde. 

Fredag eftermiddag gav surveyorerne så deres samlede vurdering af Amager og Hvidovre Hospital oven på en hård, men spændende uge, hvor stort set alle kringelkroge af de to matrikler er blevet gennemgået.

Meget positivt

Og der var rigtig meget at glæde sig over. Faktisk var feedbacken langt overvejende positiv, og survey-leder Bjarne Normark Andersen forklarede, at det ikke havde været muligt for survey-teamet at begrænse deres positive kommentarer til ét Power Point-slide - endsige seks slides.

Der var således roser hele vejen rundt fra teamet, som forklarede, at de var blevet duperede hver eneste dag, de havde tilbragt på Amager og Hvidovre Hospital.

Hospitalets medarbejdere fik blandt andet store roser for den kliniske kvalitet, kvalitets- og risikostyring, hygiejne og patientinddragelse.

Plads til forbedringer

Men selv blandt alt det positive, var der nogle få områder, hvor surveyor, Bjarne Normark Andersen, vurderede, at der var plads til forbedring. Det drejer sig om:

  • Prøvesvar
  • Enstrenget medicinering
  • Enkelte mangler i dokumentstyring
  • Personhenførbare data
  • Informeret samtykke
  • Undersøgelser uden for diagnostisk afdeling
  • Lægemidler til akutte situation

Men som survey-lederen pointerede, var der kun en halv snes anmærkninger ud af 450 mulige. Så kort sagt var feedbacken flot, og der var generel ros til hele hospitalet fra survey-teamet.

Stolt direktør

Det var derfor også en glad og tilfreds hospitalsdirektør, som kunne gøre status ovenpå akkrediteringsugen.

"Jeg er stolt og glad på hele hospitalets vegne. Vi har fået rigtig meget ros fra surveyorerne, og jeg tror da også, at de har fået lidt inspiration og gode ideer med sig hjem til deres hospitaler," siger direktør Torben Ø Pedersen oven på den travle uge.

Torben Ø Pedersen gik selv med surveyorerne rundt på besøg i afdelingerne, og han har været meget imponeret af, hvad han så.

"Jeg vil gerne rose og takke medarbejderne for den enorme indsats, de har ydet," siger Torben Ø Pedersen og tilføjer:

"Lige meget hvor vi er kommet hen på hospitalet, er vi blevet mødt af kompetente medarbejdere med stort engagement og en positive holdning. Det har været en sand fornøjelse."

Venter på endelig afgørelse

Nu er der ikke andet at gøre end at vente på Akkrediteringsnævnets endelige afgørelse d. 18. marts, hvor det bliver afsløret om Amager og Hvidovre Hospital bliver akkrediteret uden genbesøg, eller om der er behov for at surveyorerne kommer på besøg een gang til. ​

Redaktør