AHH styrker forskningen med tre nye lektorer

​​Der bliver nu mere tid til at forske i svær overvægt, diagnostik af hjertelidelser og kroniske tarmsygdomme hos børn. AHH får tre nye forskningslektorer til september.

Vent...
Tre nye forskningslektorer er blevet ansat på Amager og Hvidovre Hospital og Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet pr. 1. september. 

De tre nye forskningslektorer er overlæge ph.d. Carsten Dirksen fra Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling, overlæge, ph.d. Jens Dahlgaard Hove fra Hjertemedicinsk Afdeling og overlæge, ph.d. Anne Vibeke Wewer, Børne- og Ungeafdelingen, som er udvalgt blandt ni velkvalificerede ansøgere. Se en nærmere beskrivelse af de tre lektorers forskningsområder nederst i artiklen.

"Det er meget attraktive stillinger, fordi forskerne frikøbes, så de kan bruge 50 procent af deres tid til forskning og undervisningsopgaver. Stillingerne er tænkt som en mulighed for senere at kvalificere sig til et professorat," fortæller Flemming Bendtsen, som er koordinerende professor imellem universitetet og AHH, professor og overlæge i Gastroenheden og medlem af forretningsudvalget for Forskningsrådet på Amager og Hvidovre Hospital.

De tre lektorer og deres forskningsområder:

Overlæge ph.d Carsten Dirksen

Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling
Forsker i overvægt, metabolisme, diabetes og tarmhormoner
Ansat i et fem-årigt forskningslektorat

Carsten Dirksen har siden 2009 været tilknyttet overlæge og professor Sten Madsbads forskningsgruppe. Først som led i sit ph.d-projekt, hvor han beskrev de fysiologiske effekter af gastrisk bypass-kirurgi og siden med ansvar for flere selvstændige forskningsprojekter med fokus på bl.a. beta-celle-funktion, intestinal nutrient sensing-mekanismer og galdesyre-metabolismen efter overvægtskirurgi.

Han er ved at udvikle nye ikke-kirurgiske behandlingstilbud til patienter med overvægt, da overvægtskirurgi til trods for dens effektivitet ikke kan tilbydes alle patienter. Ifølge Carsten Dirksen er tiden også moden til direkte at sammenligne overvægtskirurgien med et intensivt medicinsk behandlingstilbud.

Overlæge, ph.d Jens Dahlgaard Hove

Hjertemedicinsk Afdeling
Forsker i forekomsten og betydningen af inflammation og dysmetabolisme i hjertet
Ansat i et fem-årigt forskningslektorat.

Kronisk inflammation spiller en vigtig rolle for udviklingen af blodpropper i hjertet, og flere studier tyder på, at det også kan føre til øget fibrosedannelse og udvikling af hjertesvigt. Det ser også ud til, at forstyrrelser i kroppens metabolisme kan frembringe øget inflammation. Gennem avanceret kardiologisk billeddannelse med blandt andet ekkokardiografi, hjerte-CT og hjerte-MR vil Jens Dahlgaard Hove belyse disse forhold samt undersøge, om de skadelige virkninger kan modificeres med livsstilændringer eller medicin.

Der er planlagt flere projekter med patienter fra flere andre af Amager og Hvidovre Hospitals medicinske specialer og i tæt samarbejde med Funktions- og Billeddiagnostisk enhed.

Overlæge, ph.d Anne Vibeke Wewer

Børne- og Ungeafdelingen
Forsker i kronisk inflammatorisk tarmsygdom hos børn og unge
Ansat i et to-årigt forskningslektorat

Anne Vibeke Wewer vil fortsætte med at etablere et informations-, lærings- og forskningsunivers indenfor kronisk inflammatorisk tarmsygdom hos børn og unge bestående af: www.young.constant-care.dk, www.ungmedibd.dk, www.barnmedibd.dk og www.gastrochild.dk

Sammen med en kommende Ph.D Studerende Maria Dorn-Rasmussen er hun netop gået i gang med indsamlingen af en ny kohorte af pædiatriske IBD-patienter med fulde kliniske data samt biologiske prøver over to år med efterfølgende 20 års opfølgning for at forstå de bagvedliggende årsager til det heterogene forløb af pædiatrisk IBD. Dette er en undersøgelse som foregår parallelt med en analog undersøgelse på voksne patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom på Gastroenheden på Amager Hvidovre Hospital og Gastroenheden Herlev Hospital.

De tre nye lektorer tiltræder 1. september 2021.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor