AHH med i forskningsprojekt om ny vaccine mod meningitis

​Infektionsmedicinsk Afdeling deltager i et internationalt forskningsprojekt om udvikling af ny vaccine mod en smitsom form for meningitis. Hospitalet skal teste vaccinen hos børn i alderen 12 – 23 måneder. Skal dit barn deltage i projektet?  

Vent...

Et nyt forskningsprojekt, som Amager og Hvidovre Hospital er med i, skal teste en ny vaccine mod en smitsom form for meningitis. Vaccinen er rettet mod bakterier kaldet meningokokker, der kan forårsage alvorlig infektion ved spredning til blodet eller til hjernehinderne. Infektioner der i værste fald kan være dødelige, selv om der behandles med antibiotika. Hvert år rammes cirka 40 danskere af en smitsom form for meningitis, og det er ofte børn og unge.

Testes på børn i flere lande

Infektionsmedicinsk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital er udvalgt som et af en række centre i Europa, der skal teste hvor godt vaccinen beskytter mod meningokok-bakterien sammenlignet med andre godkendte vacciner.

Professor og overlæge i Infektionsmedicinsk Afdeling Thomas Benfield, udtaler om testen:

"Meningokok-meningitis er heldigvis en sjælden, men desværre stadig en alvorlig og frygtet sygdom som særligt rammer børn og unge.  Sygdommen er lumsk, fordi den kan præsentere sig atypisk hos børn og unge.  Ved at vaccinere sit barn kan risikoen for meningitis mindskes betragteligt."

Raske børn i alderen 12 – 23 måneder søges

Amager og Hvidovre Hospital søger raske børn i alderen 12 til 23 måneder til at deltage i projektet. Dit barn kan deltage, hvis barnet: 

  • Er mellem 12 og 23 måneder.
  • Er sund og rask.
  • Ikke har haft meningitis.
  • Ikke har fået anden vaccine inden for 4 uger før forsøgsstarten.

Vaccinen er allerede afprøvet på 7000 personer i alle aldre, hvor af 1500 børn var i alderen 12-23 måneder. Bivirkningerne har været de samme som for velkendte og almindeligt anvendte vacciner.

Hvad indebærer forsøget?  

  • Forsøgsperioden forløber over ca. 30 dage.
  • Forsøget indebærer to besøg på hospitalet og en telefonkontakt.
  • Barnet bliver vaccineret en gang og får taget en blodprøve ved hvert besøg.
  • Besøgene foregår i Infektionsmedicinsk Afdeling med personale, der er specialiseret i at håndtere børn.

Forsøget er godkendt af National Videnskabsetisk Komite og Lægemiddelstyrelsen.

Det er frivilligt at deltage i forskningsprojektet, og man kan til enhver tid trække sit tilsagn om deltagelse tilbage.

FAKTA om meningitis og meningokoksygdom

Meningitis er en betændelse i de bløde hinder, der ligger rundt om hjernen. Betændelsen kan skyldes enten virus eller bakterier. I halvdelen af tilfældene skyldes betændelsen virus.

De klassiske symptomer på meningitis er feber, hovedpine, kvalme, opkastninger og et mørkerødt udslæt på huden.

Meningokoksygdom er en samlebetegnelse for meningitis og blodforgiftning (bakterier i blodet) med meningokokker.

Der vaccineres ikke mod meningokoksygdom i det danske børnevaccinationsprogram.

Ifølge Statens Seruminstitut er der i 2017 registreret 39 tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS).
Der blev registreret mén hos otte patienter, mens fire døde som følge af MS, heraf tre yngre personer. 
Kilde: Statens Serum Institut

Kontakt

Hvis projektet har vakt din interesse, kan du få mere information ved at kontakte Infektionsmedicinsk Forskningsenhed på mail på en af nedenstående mailadresser eller telefon.

Thomas Benfield, professor, overlæge, dr. med. 
Telefon: 38 62 23 02 thomas.lars.benfield@regionh.dk

Dorthe Petersen, projektsygeplejerske. 
Telefon 21 28 45 75 dorthe.karin.petersen.01@regionh.dk

Louise Krohn-Dehli, projektsygeplejerske. 
Telefon 29 78 78 47 louise.krohn-dehli@regionh.dkRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor