8 millioner til forskning i hjernen og øret

​Hvidovre Hospital er med i to forskningsprojekter, der skal skabe metoder til at diagnosticere og forebygge sygdomme i hhv. hjernen og øret. Projekterne har tilsammen resulteret i 8 millioner kroner i støtte til DRCMR fra Novo Nordisk Fonden.​

Hvidovre Hospitals MR-forskningscenter (DRCMR) har fået støtte af Novo Nordisk Fonden til to forskningsprojekter, der skal skabe metoder til at diagnosticere og forebygge sygdomme i henholdsvis hjernen og øret. DRCRM modtager 8 millioner kroner til projekterne, som begge foregår i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) samt udenlandske forskningsinstitutioner.

"Det er to spændende projekter, som vi glæder os meget til at komme i gang med. Diagnosticering af skjulte høreskader kan på sigt ændre livet for en stor gruppe mennesker, der f.eks. kan have svært ved at høre og dermed også følge samtalerne, når de deltager i sociale aktiviteter. Det andet projekt er stadig langt fra patienterne - men ligeså vigtigt, fordi det bidrager med en basal viden, der giver forskerne mulighed for at udvikle en metode, som blandt andet kan bruges til bedre diagnosticering af funktionsforstyrrelser af nerver eller hjernen", fortæller Hartwig Siebner, professor og afdelingsleder i DRCMR.

Stærke forskningsalliancer

Novo Nordisk Fondens såkaldte "Synergy grants" støtter forskning, der samarbejder på tværs af videnskabelige discipliner for at fremme sundhed, og der er i år uddelt 45 millioner kroner til tre projekter. Prisvinderne blev fundet blandt omkring 100 ansøgninger.

"Der har været meget stor konkurrence. Vi er derfor meget stolte af, at vi er partner i to af tre projekter. Det viser også, at vores strategi om at bygge bro mellem hospitalsverdenen og den avancerede teknologiske forskning på DTU kan være med til at danne meget stærke forskningsalliancer med stort potentiale", siger Hartwig Siebner.

Diagnosticering af skjulte høreskader

Det ene af de to prisvindende projekter, som DRCMR er med i, vil skabe en metode til at diagnosticere skjulte høreskader, der menes at være nerveskader, der opstår i det indre øre som følge af støjpåvirkning over længere perioder. Gruppen mener, at skjulte høreskader har mærkbare konsekvenser for millioner af mennesker, men de standardundersøgelser, der findes i dag, fanger ikke disse skader. Det håber forskerne bag projektet at kunne ændre. Seniorforsker Jens Hjortkjær og Seniorforsker Tim Dyrby, der begge er tilknyttet både DRCMR og DTU er med i dette projekt.

Viden om hjernens funktion

Det andet projekt vil bruge en ny højteknologisk metode til at skaffe viden om hjernens funktion og dens sygdomme. Det skal ske ved at udvikle nogle diamant-sensorer til at fremstille billeder i høj opløsning af neuroner i musehjerner og nerver i muskelvæv hos mennesker. Håbet er at udvikle en (oto)metode, der sidenhen kan bruges til at få bedre indblik i, hvad der sker i menneskehjernen. Seniorforsker Axel Thielscher, der både er tilknyttet DTU og DRCMR er med i dette projekt.  

I begge forskningsprojekter skal DRCMR bidrage med centrets ekspertise inden for blandt andet neurofysiologi, billeddannelse af hjernen ved hjælp af magnetisk resonans.

Fakta: Synergy Grants

Novo Nordisk Fondens legater "Interdisciplinary Synergy Programme Grants" støtter innovativ forskning på tværs af videnskabelige discipliner, der skaber en synergieffekt.

Redaktør