​​​​​​​

2 mio. kroner til nyt studie om resistens mod COVID-19-behandling

​På tærsklen til et forventet stigende antal COVID-19-patienter modtager professor Judith Gottwein bevilling til forskning i resistens mod behandling.​

Vent...

​​​Vi er for nu ude af den værste COVID-19-pandemi, men patienter bliver stadig indlagt med sygdommen og modtager behandling - og antallet forventes at stige hen over efteråret og vinteren.

Her mens efteråret for alvor tager til, har professor Judith Gottwein fra Infektionsmedicinsk Afdeling netop modtaget 2 mio. kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til et nyt klinisk studie om resistens mod COVID-19-behandling.

Bevillingen er en del af en pulje på i alt 127,3 mio. kroner til "56 af de mest originale og lysende ideer inden for patientnær, klinisk og uafhængig forskning," som fonden beskriver det.

Hvordan undgår vi resistens mod COVID-19-behandling?

I studiet tager Judith Gottwein udgangspunkt i, at mulighederne for at forebygge alvorlige forløb med COVID-19 er blevet markant forbedret af lægemidlet Paxlovid, som indeholder det aktive stof nirmatrelvir. Midlet hæmmer alvorlige akutte luftvejssyndromer og mindsker dermed COVID-19-relateret sygdom og dødelighed. Desværre er fremgangen truet af, at patienter kan udvikle resistens mod nirmatrelvir.

Judith Gottwein vil derfor sammen med sine samarbejdspartnere overvåge en potentiel forekomst af resistens mod nirmatrelvir – eller kort fortalt se, om man kan opdage, om resistensen er på vej og hvorfor. I den sammenhæng vil hun identificere resistensmutationer i patienter, som er inficeret med COVID-19, modtager behandling med nirmatrelvir og oplever behandlingsvigt.

Derudover vil hun via prøver fra patienter identificere, hvilke antivirale lægemidler og kombinationer af antivirale lægemidler, der er effektive mod de virusvarianter, som er resistente mod nirmatrelvir. I sidste ende vil studiet bidrage til en stadig overvågning og opretholdelse af effektive behandlingsmuligheder mod både COVID-19 og mulige nye coronavirus-pandemier.

Studie på tværs af danske hospitaler og DTU

Judith Gottweins studie foregår bl.a. i samarbejde med professor Thomas Benfield og professor Jens Bukh fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital. Derudover deltager hendes otte personers store forskningsgruppe, som for nylig har offentliggjort proof-of-concept for, at det er muligt for SARS-CoV-2 at udvikle resistens mod nirmatrelvir i cellekultur med PhD studerende Yuyong Zhou og Karen Anbro Gammeltoft som første forfattere - læs proof-of-concept her.​

Derudover samarbejder hun med Henrik Nielsen fra Aalborg Universitetshospital, Lars Østergaard fra Aarhus Universitetshospital, Isik Johansen fra Odense Universitetshospital, Jan Gerstoft fra Rigshospitalet, Lothar Wiese fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Günther Peters fra DTU.

Sådan foregår studiet – primært til fagfolk

I det nye studie indgår metoder som dybde-sekventering og revers genetik i infektiøse cellekultursystemer og i en hamster dyremodel. Desuden benyttes molekylærdynamiske simuleringer, som kortlægger interaktionen mellem SARS-CoV-2-proteasen og nirmatrelvir.

Yderligere vil forskerne via prøver fra patienter identificere, hvilke antivirale lægemidler og kombinationer af antivirale lægemidler, der er effektive mod de virusvarianter, som er resistente mod nirmatrelvir.

​Judith Gottewein er en af fire modtagere fra Amager og Hvidovre Hospital. De øvrige er Hartwig Siebner fra DRCMR, Ellen Moseholm fra Infektionsmedicinsk Afdeling og ​Maja Johanne Søndergaard Knudsen fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. ​

> Læs pressemeddelelsen fra Danm​arks Frie Forskningsfond her 

​​> Læs Danmarks Frie Forskningsfonds beskrivelse af Judith Gottweins studie herRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor