Parkering

​På Hvidovre Hospital er der parkeringspladser for hospitalets brugere, patienter og pårørende, samt personale. Derudover er der reserverede pladser til ambulancer og patienttransporter​ samt særlige områder for vareindlevering og arbejdskørsel. ​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​

​Parkering er mulig følgend​​e steder

Kort over parkeringspladser på Hvidovre Hospital

  • P1: Parkeringskælder - 920 pladser (16 handicappladser)
  • P2: Vestre Hospitalsvej - 426 pladser (1 handicapplads) (14 el- og hybrydbilpladser med lader)
  • P5: Rosenhøj - 120 pladser (12 el- og hybrydbilpladser med lader​ + 6 pladser reserveret til RegionH-biler)
  • P6: Østre Hospitalsvej - 70​ pladser (4 handicappladser)
  • ​Kapellets parkeringspladser er forbeholdt kapellets gæster - 7 pladser

Gældend​e parkeringsregler

  • Parkering er kun tilladt inden for afmærkede parkeringsbåse
  • Parkering på køre- og brandveje er forbudt
  • Parkering med 30 minutters og 3 timers tidsbegrænsning er forbeholdt hospitalets patienter og besøgende
  • Parkering må kun ske med brug af p-skive​
  • Parkering må kun ske inden for det oplyste tilladte tidsrum

Forlæng din parkering

Er du patient eller pårørende til en patient, og har du parkeret på en 3-timers parkeringsplads, kan du få forlænget din parkeringstid, hvis et ambulant besøg eller indlæggelse gør det umuligt for dig at flytte bilen.

Du skal blot henvende dig i Informationen ved hovedindgangen personligt eller telefonisk på tlf.nr: 38 62 21 39.

Som patient kan du også få personalet eller din pårørende til at forlænge parkeringen på dine vegne.

Ved henvendelse skal der blot oplyses navn og CPR-nummer på patienten samt bilens registreringsnummer. Derudover skal du give en forventet varighed af parkeringen.

Spørgsmål og klager til en kontrolafgift

Har du spørgsmål vedrørende en kontrolafgift, eller ønsker du at klage over en kontrolafgift, skal du kontakte parkeringsoperatøren.

Parkeringsoperatøren på Hvidovre Hospital er Parkzone A/S. Du skriver til Parkzone A/S via deres kontaktformular på hjemmesiden og sender den til deres juridisk afdeling:

Parkzone A/S: http://parkzone.dk/kontakt

Bemærk at henvendelser vedr. kontrolafgifter ikke behandles telefonisk eller ved personligt fremmøde.

​Øvrige henvendelser vedrørende parkering skal ske til:

Parkeringsadministrationen
Center for Ejendomme
Lyskær 13A,
2730 Herlev

Parkeringsadministrationen
Center for Ejendomme
Gentofte Hospitalsvej 20B
2900 Hellerup

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som f.eks. dit personnummer eller dit køretøjs registreringsnummer, skal du skrive til os via Digital Post:​

​​Skriv sikkert til Parkeringsadministrationen med Digital Post via borger.dk (login med MitID)

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du sende os en besked: ​

Skriv besked til Parkeringsadministrationen (send ikke følsomme og fortrolige personoplysninger)


 Kontakt

Parkeringsadministrationen
Center for Ejendomme
Gentofte Hospitalsvej 20B
2900 Hellerup

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som f.eks. dit personnummer eller dit køretøjs registreringsnummer, skal du skrive til os via Digital Post:​

​​Skriv sikkert til Parkeringsadministrationen med Digital Post via borger.dk (login med MitID)

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du sende os en besked: ​

Skriv besked til Parkeringsadministrationen (send ikke følsomme og fortrolige personoplysninger)


Redaktør