Rygning

På Hvidovre Hospital tilbyder vi vores patienter og medarbejdere et røgfrit miljø. Det betyder, at du ikke må ryge på hospitalet hverken indendørs eller udendørs. Dette gælder også E-cigaretter.

​​​​​​​​​

​​​

Er du indlagt og ønsker rygestopmedicin, skal du rette henvendelse til personalet på den afdeling, du er indlagt på.

Du kan også få gode råd til, hvordan du håndterer din indlæggelse uden at ryge eller helt stopper med at ryge i hospitalets Rygestopcafé.

> Læs mere om Rygestopcaféens tilbud

Pjece om rygestop

​​Ønsker du hjælp til rygestop?

Du kan ringe til Rygestoprådgiveren Pia Hardt på Hvidovre Hospital og få en snak om rygning og rygestop eller ring til Stoplinien på telefonnr. 80 31 31 31.

Du kan få gratis rygestopkursus i din kommune.

Redaktør