​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Uddannelse

​Her kan du læse mere om de forskellige uddannelsesforløb i Ortopædkirurgisk Afdeling og finde kontaktoplysninger på de uddannelsesansvarlige.


​Ortop​​ædkirurgisk Afdeling har stor uddannelsesmæssig tyngde med

 • 9. semester-studerende
 • KBU læger
 • Introduktionslæger
 • Specialeuddannelser 

Afdelingen har i alt 43 klassificerede uddannelsesstillinger, og er således den afdeling i Danmark med flest klassificerede stillinger. Der er 15 stillinger til KBU, 28 stillinger til uddannelsen inden for ortopædkirurgi og 5 stillinger inden for uddannelsen af speciallæger i almen medicin.

Uddannelsen foregår primært som arbejdsbaseret, og vi bestræber os på at uddanne bedst muligt bl.a. med morgenundervisning, temadage, frihed til kurser, opdaterede uddannelsesprogrammer samt deltagelse i uddannelsesudvalg og arbejdsgrupper. En meget høj del af læger, der gennemfører et introduktionsforløb på ortopædkirurgisk afdeling opnår senere ansættelse i et hoveduddannelsesforløb.

Afdelingen søger aktivt at hverve egnede læger til de mange forskningsprojekter, både kortere projekter og ph.d.-forløb.

Kontakt

For studerende
Professor Anders Troelsen
Mail: Anders.Troelsen@regionh.dk
Telefon: 38621094

For postgraduat uddannelse
Kim Holck, Overlæge    
Telefon: 38 62 60 78

Sygeplejen i Ortopædkirurgisk Afdeling er særlig, fordi mange af patienternes sygdomsforløb er relativt komplekse. Det betyder, at der er rig mulighed for at opnå målene inden for både grundlæggende-, kompleks-, og akut sygepleje samt ledelse, organisering og tværfaglighed

I Ortopædkirurgisk Afdeling uddanner vi sygeplejersker på 1., 2., 5., 6. og 7. semester.

Uanset hvilket semester du er på, tilrettelægger vi forløbet ud fra de enkelte krav til de forskellige semestre. For at styrke din faglighed og refleksion i dit kliniske forløb, vil du blive inviteret til forskellige undervisnings- og vejledningsaktiviteter.

Det er obligatorisk for alle studerende at arbejde med studieplan og medicinlogbog. 

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du grundigt har læst og medbringer semesterbeskrivelsen. 

På arbejdspladsen​

Som studerende indgår du i personalegruppen, det forventes derfor, at:

 • du møder til den aftalte tid
 • planlægger læge- og tandlægebesøg uden for arbejdstiden
 • overholder de gældende regler om f.eks. mobiltelefoni m.m.
 • forbereder dig til undervisning og vejledning
 • deltager i løsningen af opgaver
 • møder med et åbent sind og gåpåmod

Som studerende

Da læringsmetoder er forskellige, forventer vi, at du tager ansvar for din uddannelse ved f.eks. at:

 • give besked, hvis du lærer på en særlig måde eller f.eks. er ordblind
 • fortælle, hvad er svært
 • stille spørgsmål til praksis
 • opsøge vejledning

Kontakt

Klinisk underviser
Mia Rietzke
Telefon: 38 62 69 19
Mail: mia.rietzke@regionh.dk

Klinisk underviser
Louise Nygaard Hansen
Telefon: 38 62 69 19
Mail: louise.nygaard.hansen.01@regionh.dk

Klinisk underviser
Julie Ibsen Magnussen
Tlf.: 38 62 69 19
Mail: julie.ibsen.magnussen.01@regionh.dk


​Som elev i Ortopædkirurgisk Afdeling vil du have mulighed for at arbejde indgående med grundlæggende sygepleje i stabile, planlagte (elektive) og akutte forløb. Indlæggelsestiden i Ortopædkirurgisk afdeling varierer fra få timer til flere dage, hvorfor du hurtigt, skal kunne vurdere patienternes behov, samt arbejde tværfagligt og tværsektorielt for at sikre patientforløbene.

I Ortopædkirurgisk Afdeling vil du blive tilknyttet en vejleder, som du har din daglige kontakt med.

For at styrke din faglighed og refleksion i din praktikperiode, skal du deltage i flere undervisningsaktiviteter og et tematiseret forløb.

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du deltager aktivt på afdelingen og i undervisningen.

På arbejdspladsen

Som elev indgår du i personalegruppen, det forventes derfor, at:

 • du møder til den aftalte tid
 • planlægger læge- og tandlægebesøg uden for arbejdstiden
 • overholder de gældende regler om f.eks. mobiltelefoni m.m.
 • forbereder dig til undervisning f.eks. ved at læse udleveret materiale
 • deltager i løsningen af opgaver
 • møder med et åbent sind og gåpåmod

Som elev

Da læringsmetoder er forskellige, forventer vi, at du tager ansvar for din uddannelse ved f.eks. at:

 • give besked, hvis du lærer på en særlig måde eller f.eks. er ordblind
 • fortælle, hvad er svært
 • stille spørgsmål til praksis
 • opsøge vejledning 

Kontakt

Klinisk underviser
Mia Rietzke
Telefon: 38 62 69 19

Klinisk underviser
Louise Nygaard Hansen
Telefon: 38 62 69 19
Mail: louise.nygaard.hansen.01@regionh.dk

Klinisk underviser
Julie Ibsen Magnussen
Tlf.: 38 62 69 19
Mail: julie.ibsen.magnussen.01@regionh.dk


​Vi er en afdeling, som er rigtig glade for at have lægesekretærelever, og vi ønsker, at de lærer så meget som muligt i deres 8 måneder i praktik.

Som elev får man vejledning fra en elevansvarlig lægesekretær og får et godt indblik i de arbejdsopgaver en lægesekretær udfører.

Vi har to sengeafsnit med både akutte og elektive patienter. Her arbejder man tæt sammen med sygeplejersker og læger og man er med til at modtage patienter og pårørende. 

Teamsamarbejde

Som lægesekretærelev i Ortopædkirurgisk Ambulatorium bliver man en del af et team, som dagligt har et tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, gipseteknikere/portører og man har samtidig telefonkontakt med afdelingens patienter. ​

Opgaver

Man kommer i sin elevperiode til at udføre klinisk administrativt arbejde i SP på patienter i de forskellige sektioner, som afdelingen er opdelt i: Hånd-, fod-, alloplasstik-, traume- og børnesektion.

Som lægesekretærelev har man også mulighed for at følge de forskellige læger i deres ambulatorium, inkl. operationer (hvis man har lyst).

Som lægesekretærelev vil man også i en kortere periode blive oplært som frontpersonale og være med til at modtage vore ambulante patienter.

Som lægesekretærelev på vore sengeafsnit er man tæt på patienterne og lærer, hvad det vil sige at arbejde på en akutafdeling.

Lægesekretæreleven får egne opgaver og kan ligeledes komme med på stuegang, det er muligt at gå med i en aftenvagt, hvis man har lyst.

Vi har tiden og pladsen til at gøre dette i et tempo som er tilpasset den enkelte elev, og vi glæder os til at modtage nye elever hver gang .

Uddannelsesansvarlig

Ledende lægesekretær
Pia Frydshou
Telefon:. 38 62 23 76
Mail: pia.frydshou@regionh.dk


​I Ortopædkirurgisk Afdeling vil du møde patienter i både akutte og planlagte (elektive) forløb. Som redderelev eller radiografstuderende i afdelingen får du mulighed i at øve kompetencer i den grundlæggende sygepleje og får indblik i det tværfaglige samarbejde der iværksættes når en patient indlægges.

Som redderelev vil du have 20 arbejdsdag (dvs. 4 uger) i afdelingen.

Som radiografstuderende vil du have ti arbejdsdage (dvs. 2 uger) i afdelingen. 

Vi forventer af jer

Som studerende indgår du i personalegruppen, det forventes derfor, at:

 • du møder til den aftalte tid
 • planlægger læge- og tandlægebesøg uden for arbejdstiden
 • overholder de gældende regler om f.eks. mobiltelefoni m.m.
 • forbereder dig til f.eks. ved at læse udleveret praktikstedsbeskrivelse og andet materiale
 • deltager i løsningen af opgaver
 • møder med et åbent sind og gåpåmod

Som elev og studerende

Da læringsmetoder er forskellige, forventer vi, at du tager ansvar for din uddannelse ved f.eks. at:

 • give besked, hvis du lærer på en særlig måde eller f.eks. er ordblind
 • fortælle, hvad er svært
 • stille spørgsmål til praksis
 • opsøge vejledning

Kontakt

Klinisk underviser
Mia Rietzke
Telefon: 38 62 69 19

Klinisk underviser
Louise Nygaard Hansen
Telefon: 38 62 69 19
Mail: louise.nygaard.hansen.01@regionh.dk

Klinisk underviser
Julie Ibsen Magnussen
Tlf.: 38 62 69 19
Mail: julie.ibsen.magnussen.01@regionh.dk  ​


Redaktør