Patient- og Pårørendepanel

​Vi har brug for dine meninger og gode ideer om Amager og Hvidovre Hospital. 

I 2018 etablerer Amager og Hvidovre Hospital et Patient- og Pårørendepanel.

Med panelet ønsker hospitalet at skabe en stærkere og mere direkte involvering af patienter og pårørende, som gennem oplevelser og forslag kan hjælpe med at udvikle og forbedre hospitalet.  

Panelet vil eksempelvis kunne bidrage med at:

  • Udvikle og forbedre patientforløb på hospitalets matrikler i samarbejdet med afdelingerne, praktiserende læger, kommuner og andre samarbejdspartnere.
  • Foreslå forbedringer af praktiske forhold for patienter og pårørende på hospitalets matrikler (fx arbejdsgange, adgangsforhold, ombygninger, kost m.v.).
  • Deltage i drøftelser af LUP resultater og andre kvalitetsdata.

Panelet skal bestå af 10 patienter og 10 pårørende, som inden for de seneste tre år har haft et forløb på en eller flere af hospitalets tre matrikler på Amager, i Hvidovre og på medicinsk afdeling i Glostrup.

Panelet skal mødes ca. fire gange om året, primært på Hvidovre Hospital.

Panelet vil referere til hospitalsdirektionen og vil have en rådgivende funktion for direktion og afdelingsledelser. Sekretariatsfunktionen varetages af Patientforløb. 

Vil du være med?

Hvis du vil vide mere eller har lyst til at være med i panelet kan du kontakte projektleder Maj-Britt Fogelstrøm på telefon 40 13 29 86 dagligt kl. 9-15 eller på mail mfog0036@regionh.dk  

Vi holder samtaler med ansøgere for at sikre, at vi får sammensat et repræsentativt panel. 

Personfølsomme henvendelser

Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post.
Læs mere om sikker digital post på borger.dk


Redaktør