Grøn drift og udvikling - energi og miljø

Amager og Hvidovre Hospital vil være et grønnere hospital. Vi arbejder målrettet på både at reducere vores forbrug af el, vand og varme og på at håndtere vores affald mere bæredygtigt.
Luftfoto af Hvidovre Hospital

​Hvidovre Hospital lidt fra oven. Taghaverne spiller både en rekreativ og miljømæssig rolle. Foto: Hvidovre Hospital

På Amager og Hvidovre Hospitaler har vi siden 2013 arbejdet målrettet på at skabe miljømæssige forbedringer. En del af arbejdet har handlet om at skabe grobund for konkrete tiltag, og vi har sideløbende lavet en ambitiøs målsætning for energi og affald.

grafik der danner overblik over 5-10-15 planen (5 år, 10% og 15%))

Målsætning kalder vi for 5-10-15-planen, den handler både om et mindre energiforbrug fra fossile energikilder og en bedre håndtering af vores affald.

Energi

På energisiden satser vi på to spor, nemlig en generel reduktion af vores energiforbrug samt et øget brug af vedvarende energi. Vores 5-10-15-plan dikterer, at hospitalet på fem år (i 2020) får mindst 10 procent af strømforbruget dækket fra vedvarende energikilder, og at hospitalet på samme tidspunkt har reduceret sit samlede energiforbrug med mindst 15 procent. I 2016 er gik vi i gang med en omfattende energirenovering med vores ESCO-energirenoveringsprojekt, som skal bringe os i mål. Læs mere om ESCO-energirenoveringen​​.​ 

Affald

På affaldssiden satser vi også på to spor, hvor 5-10-15-planen dikterer, at hospitalet på fem år (i 2020) skal have mindsket mængden af klinisk risikoaffald med mindst 10 procent og øget andelen af affald, som vi sender til genanvendelse med mindst 15 procent. Du kan se Amager og Hvidovres strategi på: www.dethandleromliv.dk.

Grøn drift og udvikling

Region Hovedstaden har på det strategiske indsatsområde "grøn drift og udvikling" efterfølgende vedtaget ambitiøse målsætninger gældende for hele regionen. Målsætningerne har fokus på CO2-reduktion fra energi, affald og transport. Vi forventer, at vi med vores 5-10-15-plan giver et solidt bidrag til at regionens samlede målsætning nås. Læs mere om Region Hovedstadens miljøpolitik .​
​​

Gr​ønt regnskab 2012 ​​​​​ Grønt regnskab 2013  Årsrapport 2014-2015​​​

Kontakt

Miljøleder​
Lars Munch Reul
Mobil: 21 28 61 20


Redaktør