Vand og Spildevand

Amager og Hvidovre Hospitaler bruger tilsammen store mængder vand til almindeligt brug, køkken, og til tekniske formål. En stor del af vandet ender i sidste ende i afløbet og hospitalerne bidrager derfor med en stor mængde spildevand.

 

Det er ret enestående, at vi i Danmark kan få vand af meget høj kvalitet, som kommer fra undergrunden og blot kræver en simpel vandbehandling, inden det leveres. Grundvandsressourcen er dog mange steder under pres, både hvad angår tilgængelige vandmængder og kvaliteten af vandet. Vandet produceres og distribueres, en del af vandet renses yderligere eller varmes op, hvorefter det forbruges og bortskaffes som spildevand. I disse processer bruges der energi, som udgør en væsentlig miljøbelastning. Alt i alt er der altså god grund til at bruge drikkevandet med omtanke, at spare på forbruget, hvor det er muligt samt at overveje en øget genanvendelse af vand.

 

Drikkevand er for os en et levnedsmiddel, som vi indtager lige fra hanen, via læskedrikke, tilberedt som kaffe og igennem maden. Vandet er også nødvendigt til rengøring, sanitære forhold, personlig hygiejne og drift af en lang række processer på hospitaler, som fx sterilcentral, terapibad, bækkenkoger, sengevask og centralkøkken.

 

Bortledning og håndtering af vores spildevand, som jo kommer grundet vores vandforbrug, kræver i sig selv en del ressourcer. Hertil kommer, at vi på hospitalerne anvender kemikalier og mange lægemidler, hvoraf en del ender i spildevandet. Disse stoffer kan de almindelige rensningsanlæg ikke fjerne fra spildevandet og de udledes derfor i sidste ende til recipienten.

 

Vi har derfor fokus på dels at reducere vores vandforbrug og arbejde hen mod en øget genanvendelse af vand til produktion af teknisk vand, samtidig med at vi skal løse udfordringerne omkring især lægemiddelstoffer i spildevandet på Hvidovre Hospital.

 

I 2012 har Region Hovedstadens udført et pilotprojekt på Hvidovre Hospital. Projektet havde til formål at lave en spildevandsteknisk beskrivelse for hospitalet, herunder med kortlægninger af kemikalier og lægemidler. Med denne spildevandstekniske beskrivelse for Hvidovre Hospital blev der samtidigt skabt en skabelon, som de andre hospitaler i Region Hovedstaden efterfølgende kunne tage afsæt i. Den spildevandstekniske beskrivelse blev suppleret af vandanalyser. Spildevandsbeskrivelsen kan hentes nederst på siden.

 

Vi har udarbejdet en spildevandsteknisk beskrivelse for Amager Hospital, herunder med kortlægninger af kemikalier og lægemidler, og Københavns Kommune har på den baggrund udstedt en ny tilslutningstilladelse. Begge dokumenter kan hentes nederst på siden.

 

Vi forventer at vi i de kommende år skal arbejde meget mere med vand og spildevand på Amager og Hvidovre Hospital, dels med en evt. spildevandsrensning og med mulige vandspare- og vandgenanvendelsesinitiativer.

 

Amager og Hvidovre Hospitalers vandforbrug kan ses i vores årsrapporter hhv. grønne regnskaber​. På siden Initiativer kan du se, hvilke initiativer vi har gennemført eller planlægger på vandområdet.

​Spildevandstekniske beskrivelser og tilslutningstilladelse for Amager hhv. Hvidovre Hospital.

 Spildevandsteknisk beskrivelse Amager Hospital 2014.pdf

 Spildevandsteknisk beskrivelse Hvidovre Hospital 2013.pdf

 Tilslutningstilladelse Amager Hospital 2015.PDF
Redaktør