Energi

​​​

Når vi i dag taler om miljøforhold og miljøforbedringer er det væsentligste område på hospitalerne nok energiforbruget. Der bruges energi til at varme hospitalet op, levere varmt vand og til at sterilisere hospitalsudstyr, til at køle hospitalet ned og til proceskøling af bl.a. scannere. Vi bruger masser af strøm til vores el-udstyr, som der kun bliver mere af.

 

Den energi vi bruger produceres i dag hovedsageligt via fossile brændsler, som forårsager udledning af CO2 til atmosfæren og dermed bidrager til drivhuseffekten. Da hospitalerne er store energiforbrugere er det et vigtigt sted at sætte ind, når vi skal nedbringe samfundets CO2-udledning.

 

I vores indsats på området satser vi derfor på to spor, nemlig en generel reduktion af vores energiforbrug samt et øget brug af vedvarende energi, som er CO2-emissionsneutral. Vores 5-10-15-plan dikterer, at hospitalet på fem år (i 2020) får mindst 10 procent af strømforbruget dækket fra vedvarende energikilder, og at hospitalet på samme tidspunkt har reduceret sit samlede energiforbrug med mindst 15 procent.

 

Amager og Hvidovre Hospitalers energiforbrug kan ses i vores årsrapporter hhv. grønne regnskaber. På siden "Iinitiativer" kan du se, hvilke initiativer vi har gennemført på energiområdet. Læs mere om den omfattende energirenovering, som vi er startet på i 2016 med vores ESCO-energirenoveringsprojekt​.

 

CO2-kvoter

Hvidovre Hospital har tre varmekedler, som er udlejet til varmeforsyningsselskabet VEKS. Kedlerne er i drift ca. 300-600 timer årligt, bl.a. til at dække spidsbelastninger. Med disse kedler, hospitalets dampproduktion og hospitalets nødstrømsanlæg har hospitalet en indfyret effekt på over 20 MW og er dermed underlagt lov om CO2-kvoter gennem den såkaldte kvoteordning. Derfor skal hospitalet årligt lave et CO2-kvoteregnskab og handle CO2-kvoter afhængig af årets energiproduktion.

 

Det skal bemærkes, at selve CO2-udledningen fra de tre varmekedlerne, som er udlejet til VEKS ikke skal tilregnes hospitalets CO2-udledning.

Energikortlægning

I 2014 gennemgik vi Amager og Hvidovre Hospital i forhold til energiforbruget fordelt på forskellige anvendelser. Denne kortlægning gav ikke eksakte forbrugstal for de enkelte områder, som fx belysning, men kunne give en indikation om fordelingen på de forskellige områder. Nedenfor kan energikortlægningsrapporterne hentes.

 

  • Energikortlægning Amager Hospital
  • Energikortlægning Hvidovre Hospital

 

Energimærkning

På baggrund af den lovpligtige energimærkning er der udarbejdet energimærkerapporter for Amager og Hvidovre Hospital. nedenfor er links til alle rapporterne (Hvidovre Hospital er grundet hospitalets størrelse opdelt i en række delrapporter). Amager Hospital har fået energimærke F og Hvidovre Hospital energimærker C, E, og G.

  Energikortlægning Amager Hospital 2014.pdf

 Energikortlægning Hvidovre Hospital 2014.pdf

 Energimærkning Amager Hospital - F.pdf

 Energimærkning Hvidovre Hospital Bygning 1 - G.pdf

 Energimærkning Hvidovre Hospital Bygning 2 - G.pdf

 Energimærkning Hvidovre Hospital Bygning 3 - E.pdf

 Energimærkning Hvidovre Hospital Bygning 4 - E.pdf

 Energimærkning Hvidovre Hospital Bygning 5-6 - C.pdf

 Energimærkning Hvidovre Hospital Bygning 7 - C.pdf

 Energimærkning Hvidovre Hospital Bygning 8 - C.pdf

 Energimærkning Hvidovre Hospital Bygning 10-12 - C.pdf
Redaktør