Affald

​På affaldssiden satser vi også på to spor, hvor 5-10-15-planen dikterer, at hospitalet på fem år (i 2020) skal have mindsket mængden af klinisk risikoaffald med mindst 10 procent og øget andelen af affald, som vi sender til genanvendelse med mindst 15 procent.

 

Vi har på vores hospitaler nogle store udfordringer i forhold til affald. Dels bruges der mange engangsartikler og dels produceres der meget klinisk risikoaffald, som skal håndteres særligt. I en årrække har vi meget byggeaffald, grundet vores mange ombygninger. Det giver særlige udfordringer i forhold til logistik og sortering samt bortskaffelse til hensigtsmæssige formål.

 

Vi sorterer vores affald i en række forskellige fraktioner i dag og forventer at få endnu flere fraktioner til genanvendelse i de kommende år.

 

Amager og Hvidovre Hospitalers affaldsmængder fremgår af vores årsrapporter hhv. grønne regnskaber​​. På siden Initiativer​ kan du se, hvilke initiativer vi har gennemført eller planlægger på affaldsområdet.

Redaktør