Samordningsudvalg for Planområde Syd - Somatik

Samordningsudvalgene i de enkelte planområder er en del af grundstrukturen for arbejdet med konkretisering og implementering af Sundhedsaftalen 2019-2023. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om Samordningsudvalg for planområde Syd - Somatik

Samordningsudvalg Syd Somatik er sammensat af repræsentanter for ​samarbejdsparterne i Planområde Syd - hhv. Amager og Hvidovre Hospital, de 10 kommuner i hospitalets optageområde, samt almen praksis. 

Samordningsudvalg Somatik i Planområde Syd har ligesom de øvrige samordningsudvalg til opgave at bidrage til arbejdet med at udvikle og konkretisere sundhedsaftalen, samt implementere aftalen lokalt i Planområdet.
Tillige varetager Samordningsudvalget udviklingsopgaver, der skal løfte kvaliteten for borgeren/patienten, enten med udgangspunkt i lokale udfordringer og problemstillinger i Planområde Syd, eller på vegne af alle de fire planområder i Region Hovedstaden.

Endelig samarbejder udvalgets parter om konkrete driftsnære og implementeringsopgaver i planområdet.  

Om  sundhedsaftalerne

Sundhedsaftaler indgås for fire år ad gangen imellem Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen og almen praksis i Region Hovedstaden. 

Sundhedsaftalerne vedrører samarbejdet om de patienter, der har behov for en indsats fra både hospital, kommuner og/eller almen praksis. 

Sundhedsaftalerne har til formål at sikre, at borgerne oplever sammenhæng, kvalitet og effektivitet i patientforløbet, uanset at forløbet involverer flere parter på tværs af sektorerne. 

Kommissorium, forretningsorden og medlemsoversigt:

Kommissorium for samordningsudvalg i Region Hovedstaden
Forretningsorden for samordningsudvalg Syd Somatik
Medlemsoversigt Samordningsudvalg Syd Somatik - marts 2020.pdf

Møder og referater​

Mødedatoer i 2020

5. marts, 18. juni, 24. september, 3. december. 

Seneste referat

Referat - SOU Syd Somatik 18.06.2020

Se referater fra tidligere møder:

​Arbejdsgrupper

Samordningsudvalg Syd Somatik har i lighed med de øvrige samordningsudvalg nedsat arbejdsgrupper til at understøtte løsningen af konkrete opgaver, som vedrører henholdsvis Kommunikationsaftalen, IT, og patientsikkerhedsforhold. Tillige indgår repræsentanter for Planområde Syd i netværksgruppen Hygiejnenetværket, der går på tværs af planområderne.

Redaktør