Forum for Genoptræning

​Forum for Genoptræning arbejder for at sikre sammenhængende genoptræningsforløb for borgerne. 

Forum for Genoptrænings hovedopgave er at: 

  • Sikre sammenhæng i forløbene for borgere, der har behov for genoptræning.
  • Skabe fælles forståelse og fælles aftaler på genoptræningsområdet med udgangspunkt i Snitfladekataloget. 

Formålet med forummet er dermed at sørge for, at hospitalet og alle samarbejdende kommuner i Planområde SYD kender til de forhold, der har betydning for borgerens genoptræningsforløb. 

Hvis du vil vide mere om snitfladen mellem regionen og kommunerne, kan du læse mere her: 

Redaktør