Følgegruppe

​Regionsrådet har udpeget fire politiske følgegrupper, som følger hospitalsbyggerierne i Region Hovedstaden.​

​​​​

​​Følgegrupperne skal arbejde med tværgående temaer om byggeri i forbindelse med hospitalsplanen​:

  • ​Akut modtagelse af patienter
  • Kvinde/barn enheder
  • Patienthoteller
  • Psykiatri
​Grupperne skal sikre en tæt, løbende politisk opfølgning på byggerierne. De skal følge udformningen af de fysiske rammer med særligt blik for brugernes behov. De skal også være med til at sikre, at alle borgere i regionen får de samme muligheder for behandling i tidssvarende bygninger.

På Nyt Hospital Hvidovre består følgegruppen af:
Marianne Frederik (Ø) - formand
Erik Gregersen (A)
Hanne Andersen (A)
Christoffer Buster Reinhardt (C)
Jens Mandrup (F)
Martin Geertsen (V)

Redaktør