Se billederne: Vellykket Åbent Hus på Hvidovre Hospital

​I søndags mødte omkring 200 glade gæster op til Åbent Hus på Hvidovre Hospitals byggeplads. Her kunne de besøgende komme på rundvisning i hospitalets 43.000 kvm nye center.

Der blev spist over 300 muffins, drukket 60 liter kaffe og stillet mange gode og relevante spørgsmål, da Hvidovre Hospital i søndags åbnede porten til hospitalets byggeplads og viste både naboer, politikere, personale og andre interesserede borgere rundt i hospitalets nye center.

Projektlederne Pernille Rahbek Simonsen og Klaus Hassenkam fra Center for Ejendomme sad klar til at byde de besøgende velkommen til Åbent Hus på Hvidovre Hospitals byggeplads

Det nye center bliver Hvidovre Hospitals femte og største center. Tilbygningen til hospitalet er et blandt flere tiltag, der sigter mod at forbedre forholdene for hospitalets patienter. F.eks. er en række af hospitalets ambulatorier og sengeafsnit også blevet bygget om og moderniseret.

Det nye byggeri skal være med til at skabe rammerne om hospitalet, som arbejder sammen på en ny og mere effektiv måde, som i sidste ende, skal give patienterne både en hurtigere og bedre behandling.Inden rundvisning kunne de besøgende blive klogere på, hvordan de nye rammer gør det muligt at give patienterne både en hurtigere og bedre behandling

De besøgende kunne også komme med ønsker til fremtidens hospital

En ny og større akutmodtagelse

Rundvisningen gik forbi hospitalets kommende akutmodtagelse, som bliver større end den nuværende, og som bl.a. også har en overdækket ambulancehal. Her fortalte ledende overlæge i den nuværende akutmodtagelse, Christian Rasmussen, og ledende overlæge i Gastroenheden, Inge Nordgaard-Lassen, om hvordan vejen fra patientens ankomst til patientens behandling bliver kortere i den nye og større akutmodtagelse.


Den kommende akutmodtagelse bliver nemlig meget mere end bare en akutmodtagelse. Her vil være læger fra hospitalets mange specialer til stede i forreste række. Akutmodtagelsen vil også have store scannere, så akutte patienter kan blive f.eks. røntgenundersøgt eller CT-scannet i selve akutmodtagelsen.


Plads til hele familien

På turen rundt i byggeriet kom de besøgende også forbi en af hospitalets 23 nye neonatalstuer, som bliver meget anderledes end dem vi kender i dag. Her er der plads til at mor og barn kan blive indlagt på samme stue, selvom de har brug for behandling fra to forskellige specialer.  

På stuen fortalte ledende overlæge på Børne og Ungeafdelingen, Klaus Børch, og ledende overlæge på Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling, Charlotte Wilken-Jensen, hvordan stuerne også er indrettet med et ekstra rum, hvor den anden forælder fx kan overnatte. Det betyder, at der er plads til hele familien på samme stue. Det ekstra rum gør det også muligt for fx begge forældre at trække sig lidt tilbage uden at være langt fra den nyfødte.240 ensengsstuer

På byggepladsen fik de besøgende også mulighed for at se en næsten færdig sengestue. Alle hospitalets nye sengestuer bliver til én patient med plads til pårørende. Her fortalte ledende oversygeplejerske på Hjertemedicinsk Afdeling, Jette Beck Mieritz og ledende oversygeplejerske på Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling om de mange fordele ensengsstuer giver. Fx at patienten skal flyttes mindre rundt, da mange undersøgelser og samtaler kan foregå på stuen, men også at patienten kan få mere ro og privatliv til fx at hvile sig og have besøg af pårørende.
Hvem skal bo i det nye center?

  • En ny og større akutmodtagelse med et stort tilhørende sengeafsnit
  • Hospitalets barselsafsnit, der bliver tæt integreret med afsnittet for spædbørnsbehandling
  • Hjertemedicinsk Afdeling med både ambulatorium, dagafsnit og sengeafsnit
  • Et sengeafsnit for Hormon- og Stofskiftesygdomme
  • Børne- og Ungeafdelingen med både ambulatorium, dagafsnit og sengeafsnit

Fakta om byggeriet:

  • 43.000 kvm stort byggeri
  • 240 ensengsstuer (inkl. 23 neonatalstuer)
  • Udvidelse af parkeringskælder
  • Stor ny hovedindgang til hele Hvidovre HospitalRedaktør