Ombygning sætter medarbejdere på prøve

​Akkorden og humøret er intakt, selvom medarbejderne i Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed må udholde støj og støv, mens store dele af enheden bliver bygget om.​

​​Mange steder i FBE må personale og patienter i dag en omvej på grund af byggepladsvægge som denne. Foto: Thomas Wittrup

Man kan sammenligne det med at skifte motor på et fly, mens det er i luften. For det kræver en del planlægning, godt samarbejde og fokus på det endelige mål at foretage en stor ombygning i en hospitalsafdeling, som skal undersøge og behandle det samme antal patienter som under normale vilkår.

Der er faktisk ikke rigtigt plads til at lave en byggeplads i Funktions- og billeddiagnostisk Enhed (FBE). Det betyder, at personale og patienter under ombygningen må finde sig i konstant foranderlige og ofte lange adgangsveje til kontorer og undersøgelsesrum og udfordringer med booking af lokaler i forbindelse med undersøgelser.

​Skulder ved skulder

At den trange manøvre alligevel lader sig gøre, afhænger af en vis mængde fleksibilitet, samarbejde og en rummelig indstilling til projektet.

”Vi står sammen og hjælper hinanden med det her. Vi har valgt den positive vinkel og glæder os til at nyde fordelene ved den nye samlede Enhed for Funktions- og Billeddiagnostik,” fortæller overradiograf Mette Marie Irlov Groes fra Radiologisk Sektion.

Mette Groes er kontaktled mellem håndværkere og personalet i FBE under byggeriet. Og hun er positivt overrasket over kollegernes reaktioner på byggeprojektet.

​”Lidt besværligt …”

Radiograf Eva Matras er en af de medarbejdere, som dagligt arbejder midt i støjen, støvet og de nye adgangsforhold. Hun beskriver med et lille smil arbejdsforholdene i enheden som ”lidt besværlige”, men ser pragmatisk på situationen:

”Vi skal være lidt mere opmærksomme på patienter, som ikke kan finde rundt. Og tættest på byggepladsen er luften ekstra tør og støjen nogle gange slem. Men vi flytter lidt rundt i vagterne, så man ikke altid arbejder i de mest udsatte rum. Og når støjen bliver rigtig slem, finder vi et sæt ørepropper. Det værste er måske, at vi i øjeblikket har et personalerum uden dagslys – det kan godt mærkes på humøret.”


Radiograf Eva Matras på arbejde i røntgensektionen, som ligger klods op ad byggepladsen. Foto: Thomas Wittrup

​Lidt brok – stor ros

”Jeg havde forventet flere og stærkere reaktioner fra mine kolleger, men de har virkelig taget det pænt. Selvfølgelig bliver der sommetider luftet frustrationer over støjen, støvet, de ændrede adgangsveje og problemerne med lokalebooking. Men jeg synes virkelig, at de fortjener ros for deres håndtering af projektet,” siger en synligt stolt Mette Groes på sit kontor, som i en periode meget passende har udsigt direkte til en byggeplads. 

Overradiografen sender desuden roser til patienterne på enheden, som også tager byggeriet med godt humør og tålmodighed.

​Det svære puslespil

Hospitalets byggeafdeling, som står for ombygningen, har en vis erfaring med trange ombygninger. For få år siden gennemførte man en større ombygning i patologiafdelingen, hvor det ligeledes lykkedes at ’massere’ en byggeplads ind i en afdeling, som arbejdede videre for fuld damp under hele byggeprocessen.

”Det er lidt som at lave et af de her små puslespil, hvor der mangler en brik og man skal flytte rundt indtil man har et sammenhængende billede. Sagen er bare, at der faktisk IKKE mangler en brik! Der er stort set ingen fri plads at bruge som buffer,” fortæller projektleder og arkitekt Filip Finell om ombygningen i Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Han forsikrer dog, at projektet i FBE nok skal komme godt i mål.

Fakta om FBE-projektet


Formålet med byggeprojektet er at få samlet hele enheden for funktions- og billeddiagnostik i det samme område og gøre det lettere for patienter og pårørende at finde rundt og samtidig skabe bedre og mere effektive arbejdsforhold for enhedens ansatte.

Indtil nu har Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Sektion haft til huse på den anden side af ambulatoriegangen. De bliver nu flyttet sammen med de øvrige dele af FBE; radiologi, ultralyd, CT og MR omkring en ny fælles patientmodtagelse til alle enhedens patienter.

Den nye modtagelse vil, på samme måde som i Gastroenheden og i Dagkirurgisk Afdeling, få en åben glasfacade mod ambulatoriegangen og dermed blive lettere at finde for patienter og pårørende.

Det omfattende projekt er delt ind i tre faser. Første fase drejer sig om Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Sektionen, anden fase drejer sig om CT Teamet og tredje fase om Ultralyd Teamet.

Byggeprojektet forventes at være afsluttet i foråret 2016.
Redaktør