Ruth Campau har lavet et stort værk som går helt fra ambulatorieetagen og fire etager op gennem huset. Fotomanipulation fra skitseforslag: Ruth Campau

Kunst gør hospitalet til et rarere sted

​Udsmykning og kunst skal være med til at sikre, at både patienter og personale føler sig godt tilpas på Hvidovre Hospital.

Det handler om liv: Et hospital er et minisamfund under tag – et midlertidigt hjem i patienternes liv og ramme for medarbejdernes arbejdsliv. 

”Vi har en forpligtelse til at sørge for, at hospitalet er et rart og behageligt sted at være. Det forsøger vi at gøre på flere måder. Én måde er at sørge for, at stedet er fornuftigt designet og indrettet, så patienter og personale har de praktiske forhold, som kan sikre en god behandling og pleje. Men vi må også sørge for, at der er ’noget mere’. Noget som kan give én en pause fra hospitalets virkelighed, give adspredelse og lade tankerne flyve. Det kan vi gøre med kunsten,” siger projektdirektør Finn Bloch, som er ansvarlig for ud- og ombygningen af Hvidovre Hospital og uddyber:

”Vi kan skabe rum og oplevelser som kan stå i kontrast til svære oplevelser mange patienter har på hospitalet. Det er jo sjældent en fornøjelse at være indlagt. Men helt basalt kan man sige, at det er rarere at være her, hvis man har noget flot at kigge på.”

Værdien af kunsten

Direktionen vedtog i 2014 en kunststrategi for hospitalet, som beskriver, hvordan kunst og udsmykning kan skabe værdi for specielt patienter og pårørende.

”Ud over at være adspredelse og ’noget at tale om,’ kan kunst og udsmykning gøre det lettere at finde rundt på hospitalet. De forskellige udsmykninger kan virke som genkendelige pejlemærker, som både patienter og personale kan bruge som vejvisere, når de skal rundt på hospitalet. Det er med til at skabe tryghed. Derudover håber vi, at kunsten kan lokke nogle nysgerrige patienter ud af sengen og dermed bidrage til fysisk aktivitet,” siger Finn Bloch.

Første værker er på vej

De første værker bliver af kunstneren Ruth Campau. Hun vandt i begyndelsen af 2016 en konkurrence om udsmykning af det eksisterende hospital. Lige nu er hun i færd med at lave fire meget store og farverige collager, som kommer til at hænge i hospitalets fire centre. De første er klar til ophængning i starten af 2017. 

Sammenhæng på tværs

Hovedstadens regionsråd har i foråret godkendt de endelige planer for 32.000 kvadratmeter nye hospitalsbygninger i Hvidovre. Og også i forbindelse med dette byggeri vil der blive arbejdet med udsmykningen og kunst. 

”Vi skal nu finde den eller de kunstnere, som kan arbejde videre sammen med os om at få det nye byggeri til at hænge godt sammen med det eksisterende hospital og sørge for det nye hospital bliver en god og spændende oplevelse for både patienter og personale,” afslutter Finn Bloch. 

Fakta

Den nye kunst på Hvidovre Hospital bliver finansieret via midler fra Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden, som frem til 2020 i fællesskab investerer 15 mia. kroner i nye hospitalsbyggerier i hele regionen. En fast del af disse midler er øremærket til kunst og udsmykning.

Nyt Hospital Hvidovre har i forbindelse med projektkonkurrencen om udsmykning valgt at arbejde sammen med to eksterne rådgivere: Christine Buhl Andersen, museumsdirektør for KØS og Christian Gether, museumsdirektør for Arken.

Redaktør