Vi stikker spaden i jorden til fremtidens hospital

Fremtidens hospital i Hvidovre skal omfavne hele familien og gøre borgernes møde med sundhedsvæsenet bedre. Første spadestik bliver taget tirsdag d. 21. februar af Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

I de kommende tre år vil Hvidovre Hospital vokse med 32.000 kvadratmeter. Nyt Hospital Hvidovre handler ikke bare om nye kvadratmeter, men om en ny måde at tænke et hospital på. Helt centralt i byggeriet står den nye fælles akutmodtagelse, hvor specialister fra hospitalets mange afdelinger stå klar til at undersøge og behandle langt de fleste patienter med det samme, når de ankommer til hospitalet. Det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

”Det nye hospital i Hvidovre er et godt eksempel på, hvordan jeg synes vi skal indrette sundhedsvæsenet på i fremtiden. Når du besøger hospitalet, får du én indgang, hvor lægerne kommer til dig – i stedet for, at du skal gå fra den ene læge til den anden,” siger hun.


Byggeriet vil blive opført i en naturlig forlængelse af det nuværende hospital, og den nye bygning vil blive hospitalets nye hovedindgang.

Udover en fælles akutmodtagelse vil den nye bygning huse en stor hjerteafdeling samt en ny børneafdeling, hvor der bl.a. vil være mere plads på patientværelserne, så begge forældre kan overnatte og være tæt på deres barn, som er indlagt.

Der bliver også bygget et nyt barselafsnit samt et nyt neonatalafsnit, som vil være tæt integreret, så både mor og barn i tilfælde af komplikationer ved en fødsel, kan få hver deres specialiserede personale, men forblive i sammen værelse.

Alle er velkomne

Første spadestik til Nyt Hospital Hvidovre finder sted kl. 10:00 tirsdag d. 21. februar, hvor både naboer og interesserede er velkomne til at kigge forbi i teltet ved Pavillon 5 på Hvidovre Hospital. Patientværelserne bliver med en seng, så patienter kan få ro og tryghed. Derover giver enesengs-værelser mulighed for, at langt flere undersøgelser og samtaler kan foregå på værelserne i fortrolighed mellem patient, personale og pårørende.

Fakta om Nyt Hospital Hvidovre

  • Projektet Nyt Hospital Hvidovre er finansieret med ca. 1,7 mia. kr. af Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden.
  • Den nye hospitalsbygning skal huse en helt nye fælles akutmodtagelse (FAM), en ny hjerteafdeling, ny børneafdeling og et nyt barselsafsnit med adgang til et nyt neonatalafsnit.
  • 32.000 m2 nyt hospital
  • 250 nye patientværelser
  • Udvidelse af parkeringskælderen
  • Byggeriet forventes taget i brug i løbet af foråret 2020
  • Region Hovedstaden investerer de kommende år 15 mia. kr. i syv nye hospitalsbyggerier, heraf kommer 8 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.


Redaktør