Udvidelse af P-kælder begynder nu

​Nu starter arbejdet med udvidelsen af p-kælderen på Hvidovre Hospital. Det betyder dog, at nogle parkeringspladser bliver inddraget i byggeperioden.

Med nybyggeriet af Nyt Hospital Hvidovre følger også en større parkeringskælder, som bliver udvidet med omkring 100 ekstra parkeringspladser.

Arbejdet med udvidelsen af kælderener startet, og håndværkerne er i gang med at fjerne facaden og efterfølgende slå hul i muren mellem byggepladsen og parkeringskælderen.

For at gøre plads til arbejdet, bliver den række parkeringspladser i kælderen ved Center 4, som vender ud mod byggepladsen, fjernet i perioden.

Nedtagning af facaden og gennembrydning i ydermuren vil kun foregå i p-kælder niveau, og vil ske fra Kettegård Allé til Hjælpemiddelcentralen.


Nyt Hospital Hvidovre

Vi bygger nyt, og vi moderniserer Hvidovre Hospital. Målet er et imødekommende og grønt hospital, som sætter patienten i centrum og skaber rammerne for den bedste behandling.

  • 32.000 m2 nyt hospital
  • 250 nye patientværelser med én seng
  • Ombygning af eksisterende hospital med
  • Mere dagslys ind i bygningen
  • Ny fælles akutmodtagelse, ny hjerteafdeling, ny børne- og ungeafdeling samt et nyt barselsafsnit, som er tæt integreret med et neonatalafsnit
  • Byggeriet forventes færdigt i 2020
  • Projektet Nyt Hospital Hvidovre er finansieret med ca. 1,7 mia. kr. af Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her, og læs mere på www.nythospitalhvidovre.dk



Redaktør