Tre underskrifter nærmere Nyt Hospital Hvidovre

​Hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen og rådgivergruppen bag vinderforslaget til udvidelsen af hospitalet har netop underskrevet en aftale om arkitekt- og ingeniørrådgivning. Dermed er byggeriet officielt skudt i gang.
Mette Dan-Weibel fra Aarhus Arkitekterne, hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen og Kim Holst Jensen fra Schmidt Hammer Lassen Arch
​Mette Dan-Weibel fra Aarhus Arkitekterne, hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen og Kim Holst Jensen fra Schmidt Hammer Lassen Architects underskriver rådgiverkontrakten. Foto: Thomas Wittrup
​​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

En udvidelse af hospitalet i Hvidovre har allerede været godt undervejs i et stykke tid. Og nu er der skrevet kontrakt med et team af arkitekter og ingeniører på den del af projektet, som drejer sig om 30.000 kvadratmeter nyt hospital med bl.a. et kvinde-barn-center og en ny akutmodtagelse.

”Vi har nået en milepæl i vores projekt, hvor vi for alvor skal i gang med realiseringen af hospitalets udvidelse. Indtil nu har vi haft travlt med at skabe rammerne for projektet – nu skal vi sammen med rådgiverne i gang med at tegne et nyt og bedre hospital for både patienter og personale ,” siger Lasse Søager, som er arkitekt og hospitalets projektleder på nybyg-projektet.

​​På skuldrene af et ikonisk hospitalsbyggeri

Forud for kontraktunderskrivelsen har der været afholdt en projektkonkurrence, hvor man valgte det hold af arkitekter, ingeniører og råd​​givere, som skal tegne og regne på de nye dele af hospitalet. Holdet ledes af Aarhus Arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen Architects, og de ser frem til arbejdet.

”Det eksisterende Hvidovre Hospital er et ikonisk byggeri i dansk sundhedsarkitektur, og vi er glade for at få muligheden for at bygge videre på et så fornemt grundlag. Det er både spændende og udfordrende at være en del af den udvikling af de fysiske rammer omkring det danske sundhedsvæsen, som foregår i øjeblikket,” siger Kim Holst Jensen, projektansvarlig partner fra Schmidt Hammer Lassen Architects.

Brugernes hospital

Første skridt i projektet er at oprette et såkaldt byggeprogram, som detaljeret beskriver krav og ønsker til det færdige byggeri. Her er det vigtigt at få involveret både patienter og personale, som kan bidrage med værdifuld viden og gode idéer om de faktiske forhold og arbejdsgange på hospitalet.

”Vi glæder os meget til samarbejdet med både projektorganisationen og brugerne. Vi planlægger i øjeblikket en proces, som involverer brugerne og sørger for, at vi – med patienten i centrum – får løst opgaven med at transformere konkurrenceforslaget til et færdigt projekt på den bedst mulige måde. Det er brugernes hospital, og deres input er vigtige i forhold til emner som funktionalitet, lysforhold og logistik,” siger Mette Dan-Weibel, projektansvarlig partner fra Aarhus Arkitekterne.  

Arbejdet med byggeprogrammet bliver afløst af den egentlige projektering, hvor arkitekter og ingeniører tegner de planer, som entreprenører i 2016 vil gå i gang med at omdanne til nye bygninger. Den nye tilbygning vil efter planen stå færdig i 2020.​​

​Fakta​​
Byggeriet er sat i gang efter, at man på et regionsrådsmøde den 29. oktober formelt godkendte aftalen om arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med det nye byggeri.​​

Rådgivere
Rådgivergruppen bag nybyg-projektet består af Aarhus Arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne Royal Haskoning B.V., Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.​
​​​​​​​​​​​​​​​​
Redaktør