Skrøbelige æg og svævende vægge

​​Hvidovre Hospital løfter niveauet i afdelingen for gynækologi og obstetrik, når byggeafdelingen i disse dage sætter gang i indretningen af nye klinikker for fertilitet, ultralyd og svangre.
​Fertilitetsklinikken på Hvidovre Hospital har bedre forhold i vente.
Fertilitetsklinikken på Hvidovre Hospital har bedre forhold i vente. Foto: Susanne Østergaard.
​​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

Patienter, pårørende og personale kommer i de næste år til at opleve store forandringer på Hvidovre Hospital. Der vil blive flyttet rundt på afdelinger og hamret og banket. Og der vil blive bygget rigtig meget nyt hospital.
I første omgang rokerer man rundt, bygger om og modernisere nogle afdelinger i det eksisterende hospital. De tre klinikker i gynækologisk/obstetrisk afdeling er nogle af de første i køen til en ’makeover’.

​​​Nyt, bedre og samlet

Og der er plads til forbedring. Fertilitetsklinikken lever i dag på dispensation, da lokalerne ikke lever op til kravene som godkendt laboratorium. Ultralydklinikken er spredt ud over lokaler hist og pist. Og svangreambulatoriet har pladsmangel i undersøgelseslokalerne. Men det ændrer sig i løbet af sensommeren, hvor alle tre funktioner flytter til nye lokaler samlet i gynækologisk-obstetrisk afdeling.

Ultralydklinikkens lokaler bliver lagt som perler på en snor og bliver dermed væsentligt lettere for patienterne at finde.  Svangreambulatoriet får større undersøgelsesrum, som lettere rummer det udstyr som er nødvendigt i forbindelse med undersøgelser. Og fertilitetsklinikken bliver opgraderet til et myndighedsgodkendt ’klasse D’-laboratorium med overtryk og filtreret luft, langt bedre plads og lokaler indrettet specielt til formålet.

Æggene involveret i behandlingen er meget skrøbelig og sårbare over for rystelser. Derfor bliver apparatur og udstyr, som benyttes i d​​en meget følsomme befrugtningsproces placeret på en speciel vibrationsdæmpet ’svævende’ metalvæg, som er udspændt mellem to bærende søjler.

​​Fremtidssikret fertilitetsbehandling

Ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen ser frem til at kunne tilbyde behandling i nye og bedre lokaler:

”Vi er allerede rigtig dygtige til fertilitetsbehandlinger, både på en national og en international skala. Men vi kommer helt sikkert til at højne kvaliteten af behandlingen med de nye arbejdsforhold. De fremtidige fysiske rammer er langt mere funktionelle og gennemtænkte end de gamle. Og i ultralydklinikken og svangreambulatoriet vil patienterne opleve et langt mere sammenhængende behandlingsforløb i tidssvarende lokaler.”

Billede af kvinde i fertilitetsklinikken 
Arbejdsforholdene for personalet i fertilitetsklinikken bliver betragteligt forbedret efter flytningen. Foto: Susanne Østergaard.

Nyt Hospital Hvidovre

Indretningen af de tre nye klinikker er et af de første projekter betalt af den såkaldte ’Kvalitetsfond’ og et skridt på vejen mod realisering af ’Nyt Hospital Hvidovre’, som er målet for de ombygninger, moderniseringer og nybyggerier, der vil finde sted på hospitalet frem til 2020.

Kvalitetsfonden er en pulje på 40 mia. kroner. Fonden blev oprettet af regeringen i 2007 og rettet mod investering i en ny sygehusstruktur med samling af funktioner som omdrejningspunkt og skabelse af rammerne om behandling i verdensklasse som mål.

Hvidovre Hospital har fået forhåndstilsagn om 1,45 mia. kr., som dækker både modernisering og rokering i ambulatorier og sengebygninger samt nybyggeri af 30.000 kvadratmeter med blandt andet ny akutmodtagelse, kvinde-barn-center og kardiologisk afdeling.​​​​​​​

Der er netop afsluttet en licitation på udførelsen af den praktiske del af arbejdet, som indledes allerede i løbet af påsken. Hospitalets byggeafdeling regner med, at de nye klinikker vil være taget i brug i løbet af august måned.

Æggene, som i sagens natur er en afgørende del af fertilitetsbehandlingen, er meget sarte og rejser ikke specielt gerne. Derfor vil flytningen af fertilitetsklinikken til de nye lokaler betyde en kort pause i behandlingsprogrammet, hvor patienter vil blive henvist til andre klinikker i regionen.​​​​​​​

​​​​​​​
Redaktør