Skal de ikke snart i gang med at grave?

​Hvad sker der egentlig med den store udvidelse af Hvidovre Hospital? Få styr på hospitalets planer for det nye byggeri her.

​Blå Kansas-uniformer, værktøj og byggepladsskilte er en del af hverdagen på hospitalet. Der bliver både bygget om i ambulatorierne og lavet nye patientværelser og modtagelser i sengebygningerne. Men hvad sker der egentligt med den planlagte udvidelse af hospitalet? Projektleder på det nye byggeri, arkitekt Lasse Søager giver svar på en håndfuld spørgsmål her.

Hvor skal de nye bygninger ligge?

”Den nye del af hospitalet kommer til at ligge, hvor der i dag er udkørsel fra parkeringskælderen. Det er ved indgang vest – mellem det eksisterende hospital og pavillon 5 og 6. Faktisk på en plads, som allerede i planerne til det oprindelige byggeprojekt i halvfjerdserne var udset til en udvidelse af hospitalet med et femte center. ”

Hvorfor er I ikke gået i gang med det nye byggeri endnu?

”Det er rigtigt, at vi ikke er gået i gang med at grave endnu. Men vi er i fuld gang med at planlægge og tegne projektet, så vi ved, hvad vi skal bygge, når vi går i gang med de store maskiner. Det sker i slutningen af 2016.” 

Hvornår er de nye bygninger færdige?

”Efter planerne – som vi naturligvis bestræber os på at følge nøje – er vi klar til indflytning i 2020.”

Bliver det nye Hvidovre Hospital et ’supersygehus’?

”Supersygehuse er et begreb, som medierne og den offentlige debat har ansvaret for. Der er vist ikke nogen, som har helt styr på, hvad et supersygehus i virkeligheden er. Så det er ikke en betegnelse, vi bruger. Men jeg er helt sikker på, at vi bliver et super hospital, når vi er færdige med at bygge.”

Er der patienter med til at planlægge det nye byggeri?

”Vi er i høj grad afhængige af input fra både personale og patienter. Derfor kører vi i løbet af projektet en række møder, hvor vi inddrager faggrupper fra hele hospitalet. Patienter og pårørende har vi aktiveret i et panel, som kommer på hospitalet jævnligt under planlægningen og giver os gode råd og idéer.”

Bliver de nuværende bygninger revet ned, når de nye er færdige?

”Nej, de eksisterende bygninger bliver stående. Vi er jo blandt andet ved at modernisere store dele af ambulatorieetagen og lave nye patientværelser i sengebygningerne. Desuden er nybyggeriets 30.000 kvadratmeter kun en ’lille’ udvidelse i forhold til hospitalets eksisterende 250.000 kvadratmeter.”

Hvilke afdelinger kommer til at bo i det nye byggeri?

”En væsentlig del af det nye byggeri bliver en ny fælles akutmodtagelse, som modtager patienter til hele huset. Derudover flytter også børneafdelingen, neonatal-afsnittet, obstetrisk afsnit og hjertemedicinsk afdeling ind i de nye bygninger, som også til at fungere som hospitalets nye hovedindgang.”

Hvor mange ekstra senge får hospitalet ud af byggerierne?

”De nye bygninger vil give plads til 239 nye senge. Det betyder, at der kommer mindre pres på sengeafsnit i det eksisterende hospital. Derfor kan vi bygge alle de gamle firesengsstuer om til én- og tosengs patientværelser og give patienterne lidt mere privatliv, når de er indlagt her på adressen.”

Redaktør