​​​

Se de nye adresser

​Vejene rundt om Hvidovre Hospital skifter navne, og alle pavilloner og indgange på hospitalet får præcise adresser. Men hvad skal vejene hedde?

Vent...
Vi kender Kettegård Allé, og nogle kender måske Østvej. Men Hvidovre Hospital har også to navnløse veje. De to navnløse veje samt Østvej får nye officielle navne, og samtidig får alle indgange på hospitalet en præcis adresse, så det bliver lettere for både patienter, pårørende og personale at orientere sig og finde frem til det rigtige sted. De præcise adresser bliver en tilføjelse til og ikke en erstatning af de nuværende vejledninger og pavillonnumre, og man vil derfor kunne fortsætte med at finde vej, som man plejer.

De nye adresser vil primært påvirke de afdelinger, som ”bor” uden for hovedbygningen, da denne forbliver Kettegård Allé 30. Men alle pavilloner og de afdelinger, som har deres egen indgang (Akutmodtagelsen, Kapellet, Infektionsmedicinsk Ambulanceindgang osv.), vil få en ny præcis adresse.

Hvad skal vejene hedde?

De tre veje kommer til at hedde henholdsvis: Østre Hospitalsvej, Vestre Hospitalsvej og Nordre Hospitalsvej. Kettegård Allé forbliver Kettegård Allé.​

Vestre Hospitalsvej kommer til at gå hele vejen fra Kettegård Allé og ind til Akutmodtagelsen.
Østre Hospitalsvej går fra Kettegård Allé og hele vejen frem til Rosenhøj. Rosenhøj starter først ved indkørslen til boligkvarteret Rosenhøj, så Østre Hospitalsvej kommer altså til at strække sig næsten hele vejen til Hvidovrevej.
Nordre Hospitalsvej går fra Østre Hospitalsvej til og med rampen ned til Vestre Hospitalsvej.

​​Præcise adresser gør det lettere at finde frem

Når de tre veje får deres vejnavne, får de også præcise adresser. Det betyder, at alle indgange til hospitalet fremover får sin helt egen konkrete adresse. Fx bliver Jordemodercentrets adresse nu Vestre Hospitalsvej 1, Kapellet får adressen Nordre Hospitalsvej 3 og Familieambulatoriet får adressen Østre Hospitalsvej 5A.

På den måde bliver de søgbare, og det bliver derfor lettere at finde de rigtige indgange. Det bliver i særdeleshed en fordel for patienter og pårørende, der ikke har deres faste gang på Hvidovre Hospital, og derfor meget naturligt kan have svært ved at finde frem til den rigtige indgang og dermed nærmeste parkeringsmulighed.

Adresserne er officielle og gældende fra 1. februar 2023. De bliver også søgbare på tjenester som Google Maps, Rejseplanen, Krak osv. Det kan dog godt tage lidt tid inden at ændringerne bliver registreret der, men processen er i gang. Det betyder også, at det bliver en glidende overgang mellem de nye og de gamle betegnelser. man kan f.eks. stadig bruge pavillon numre. ​

Se afdelingernes nye adresser

På listen her​ kan du se en oversigt over alle Hvidovre Hospitals bygninger og indgange, og på kortet her kan du se hvilke adresser, der er hvor:Bemærk, at hvis du skal til en afdeling i hovedbygningen uden ”egen” indgang, så vil adressen stadig være Kettegård Allé 30. Afdelinger med egen indgang er fx Akutmodtagelsen, Kapellet, Infektionsmedicinsk højisolation osv.

Samarbejde med kommunen

Det er politisk besluttet, at alle indgange på hospitalerne skal have præcise adresser, og derfor skal alle veje have et officielt navn. Det er Hvidovre Kommune, som har besluttet vejenes nye navne i tæt dialog og samarbejde med hospitalet.​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor