Pengene er hjemme

​Hvidovre Hospital har nu fået endeligt tilsagn om 1,45 mia. kroner fra regeringens kvalitetsfond til modernisering og udbygning af hospitalet.​

Billede af penge der bliver trykket

​​Foto: Nationalbanken​

Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

Pengene er en del af en pulje på 40 mia. kroner, som er afsat til at højne kvaliteten af de fysiske rammer i det danske sundhedsvæsen.

På Hvidovre Hospital er to tredjedele af pengene afsat til at bygge godt 30.000 kvadratmeter nyt hospital med blandt andet en ny akutmodtagelse, et kvinde-barn-center og en hjerteafdeling. Den sidste tredjedel bliver brugt på at modernisere og forbedre det eksisterende hospital.

Allerede godt i gang

Byggeafdelingen er allerede godt i gang med at skabe Nyt Hospital Hvidovre, projektet som kvalitetsfondspengene finansierer. Håndværkere har travlt med at forbedre og bygge om i hospitalets ambulatorier, og en projektkonkurrence om at finde rådgiverholdet, som skal stå bag nybyggeriet, er i fuld gang - en vinder bliver udpeget i slutningen af oktober.

”Vi er rigtig glade for, at midlerne til vores projekt nu definitivt er i hus, og vi glæder os til, sammen med personale og patienter, at skabe et nyt og bedre hospital,” siger projektdirektør Finn Bloch.​


Redaktør