Patientmodtagelse i øjenhøjde og hørevidde

Snart er det slut med at møde små glasluger og samtaleanlæg som patient på Hvidovre Hospital. Flere afdelinger har skiftet ’lugen i væggen’ ud med patientmodtagelser omkring åbne skranker.

​​​​​For få år siden mødte mange patienter hospitalets ansatte gennem undseelige luger som denne. Ofte beliggende langt fra indgange og centrale færdselsårer. Foto: Thomas Wittrup

Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

Tidligere foregik mange patienters første møde med hospitalet gennem en glasrude og et skrattende samtaleanlæg. Patienter og personale var adskilt i både roller og geografi. Men en gennemgående modernisering af hospitalet betyder, at forholdene mange steder er i dag ser helt anderledes ud. I de nye patientmodtagelser er væggene lagt ned og afstanden mellem patient og personale formindsket.
  
”Vi har i løbet af de seneste år arbejdet meget med at udvikle et godt koncept for hospitalets patientmodtagelser. Vi vil meget gerne øge synligheden og kontakten mellem patienter og personale. Vores patienter skal føle sig velkomne og helst mødt af et menneske – ikke et hul i en rude og en mikrofon,” forklarer arkitekt i byggeafdelingen Finn Stycke, som er involveret i flere af projekterne.
Billede af patientmodtsagelsen i Gastroenheden 
I dag møder patienter og personale hinanden i 'samme rum'. Den åbne receptionsskranke er placeret centralt i venteområde. Her i Gastroenheden. Foto: Thomas Wittrup

POK-udfordringen
Tankerne bag de nye patientmodtagelser spiller sammen med den indsats omkring patient-oplevet kvalitet (POK), som kører på hospitalerne.
Oversygeplejerske i Gynækologisk/ Obstetrisk Afdeling, Tina Holm, er involveret i både POK-arbejdet og en arbejdsgruppe omkring ombygningen af patientmodtagelsen i sengeafsnittet i Gyn/Obs. Hun siger:

”Det er rigtig spændende og en enestående mulighed, at vi på denne måde kan bygge vores visioner om mødet med patienterne ind i væggene. Normalt har vi jo kun mulighed for at lave organisatoriske ændringer – nu kan vi faktisk skabe nogle fysiske rammer, som understøtter den måde, vi gerne vil arbejde på.”

Den svære balance
Det afgørende er ifølge Tina Holm synlighed. Patienterne må ikke føle, at de skal lede efter personalet på afdelingerne - der skal helst være en tryghedsskabende visuel kontakt. Men samtidig har det været vigtigt – og en udfordring - at få afbalanceret den høje grad af synlighed med personalets behov for at kunne trække sig tilbage og tale i fortrolighed.
 
”Vi arbejder først og fremmest ud fra patienternes behov, men det er naturligvis vigtigt, at de nye patientmodtagelser også er et funktionelt og rart arbejdsmiljø for personalet. Det er noget, vi har brugt meget tid på i arbejdsgruppen,” fortæller Tina Holm.
Billede af børnemodtagelsen 
I den nye børnemodtagelse er afskærmningen af skranken fra venteområdet udført, så man har en god visuel kontakt mellem patienter og personale. Foto: Thomas Wittrup

Et større perspektiv
De nye patientmodtagelser er blot ét af de områder, hvor fysiske forandringer er i gang på hospitalet. Sideløbende med planerne for en 30.000 kvadratmeter stor udvidelse af hospitalet frem mod 2020, sker der også en omfattende modernisering og ombygning af både ambulatorieetagen og sengebygningerne. Med nye faciliteter, sikring af mere dagslys og nye find-vej-løsninger er visionen at bygge et nyt og endnu bedre hospital for både patienter og personale.    

”Helt generelt forsøger vi - både i ombygninger og udbygninger af hospitalet - altid at holde patienternes behov og oplevelse af hospitalet som det centrale vilkår. På denne måde får vi skabt både et effektivt hospital, som kan tilbyde vores patienter behandling af høj kvalitet og en god arbejdsplads for personalet,” fortæller projektdirektør i hospitalets byggeafdeling Finn Bloch om de overordnede visioner for hospitalets fysiske rammer.
Billede af venteområde 
De nye patientmodtagelser handler ikke kun om åbne skranke. De skal også være lettere at finde for patienterne. Her er modtagelse og venteområde åbnet op med et stort glasparti ud mod hospitalets mest befærdede område: ambulatoriegangen. Foto: Thomas Wittrup

Redaktør