Patienter skal føle sig ventet og velkommen

​Det skal være lettere at finde vej, der skal være gode forhold for patienter mens de venter, og så skal der mere dagslys ind i bygningen. Modtagelses- og venteområder på Hvidovre Hospital opgraderes.

Vent...
Illustration: En tegning af, hvordan det nye modtagelses- og venteområde kommer til at se ud. Tegningen er en skitse, og det endelige resultat vil nok ikke se præcis sådan ud.

På Endokrinologisk Daghospital og i Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling er man glade. Det er nemlig blevet deres tur til at få moderniseret og ombygget deres modtagelses- og venteområde.

"Vi glæder os meget til at få en lysere og mere imødekommende modtagelse. De andre steder på hospitalet, hvor der er blevet bygget om, er det blevet fint og lækkert. Og vi ved at omgivelser betyder noget for oplevelsen af besøget", fortæller Jette Christensen, som er overfysioterapeut i Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling.

I dag har de to afdelinger hver deres modtagelse, som begge er små og svære at finde. Men med ombygningen bliver de to modtagelses- og venteområder slået sammen.

"Det bliver dejligt, at få åbnet mere op og få dagslys ind i modtagelses- og venteområdet", siger Charlotte Honoré Oldendow-Jantzen, som er ledende lægesekretær i Medicinsk Enhed, hvor Endokrinologisk Daghospital hører under.


Plantegning af det nye modtagelses- og venteområde: De stribede røde streger er i dag massive vægge, som bliver fjernet. Det nye venteareal bliver udstyret med en dobbelt-skranke og møbler. Det nuværende venteområde for Endokrinologisk Daghospital bevares, men muren rives ned, så det bliver tæt integreret med det nye og dermed også får dagslys fra gårdhaven.

Styrket samarbejde på tværs

De to afdelinger vil fortsat være to forskellige afdelinger, og der vil i det fælles modtagelsesområde også være to skranker, hvor patienterne henvender sig til henholdsvis den ene eller den anden afdeling. Men den fysiske sammenlægning af de to modtagelser har visse fordele.

"Som udgangspunkt vil det ikke være sådan, at de to sekretærer skal håndtere hinandens patienter, men er den ene lige på toilettet, så kan den anden godt tage imod patienten og bede vedkommende om at tage plads og vente", forklarer Charlotte Honoré Oldendow-Jantzen.

Det sikrer, at patienter altid vil blive mødt af personale og taget godt imod.

"Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke er tiltænkt som en sparreøvelse. Det er udelukkende for at gøre det mere belejligt for patienterne. De skal føle sig ventet og velkommen, og hurtigt kunne få fat i en sekretær", fastslår Jette Christensen.

Det skal være lettere at finde vej

Den nuværende modtagelse til Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling ligger et godt stykke nede ad gangen gemt lidt væk, og det er et problem for de mange ambulante patienter, som skal finde vej:

"Mange af vores førstegangspatienter, har svært ved at finde ind til os, og det har været et problem. Derfor er det rigtig godt, at vores modtagelse nu bliver hevet frem i forreste række", siger Jette Christensen.

Ombygningen betyder også, at flere massive vægge fjernes. Det gør at dagslys fra lysgården kan trænge helt ind i bygningen og patienterne kan samtidig gå ud i gården og trække frisk luft.


I dag har de to afdelinger hver deres modtagelse, som begge ligger nede ad gangen. Det gør dem svære at finde. Men med ombygningen bliver de to modtagelses- og venteområder slået sammen og meget mere synlige.

Nødvendigt med genbrug

Ombygningen er betalt af en regional pulje samt et tilskud fra hospitalets direktion.

"Vi har i projektet ikke budget til at udskifte alt, så det handler om at få mest muligt ud af pengene. Derfor vil vi fx genbruge de møbler fra de nuværende venteområder, som er i god stand", forklarer Abelone Dyrup, som er arkitekt på projektleder på ombygningen.

Arbejdet med at ombygge de to modtagelser til én går snart i gang, og selvom de næste par måneder byder på flytterod og mindre plads, så er humøret højt:

"Som terapeuter er vi vandt til at takle udfordringer af praktisk slags, så under ombygningen må vi bare klemme os lidt sammen. Det er det værd", siger Jette Christensen.

 

Fakta:

Ombygningen af modtagelses- og venteområderne hos Endokrinologisk Daghospital og Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling var ellers ikke planlagt, men med midler fra hospitalsdirektionen samt en regional pulje lykkedes det at finde midler til den.

Vest for Hvidovre Hospital bygges der i øjeblikket en 32.000 m2 stor tilbygning, og når den står klar, vil flere afdelinger bliver rykket rundt. Det betyder blandt andet at Endokrinologisk Dagshospital flytter, og Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling overtager hele området i det hjørne af Center 3. Ombygningen bliver derfor lavet sådan, at det på sigt let kan omdannes til kun at være modtagelses- og venteområde for Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor