Nyt barselsafsnit indviet

​Barselsafsnittet på Danmarks største fødeafdeling slår dørene op for en mere synlig modtagelse, nye sengestuer og en helt ny tagterrasse til glæde for både patienter og personale.

​​​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

"Vores mål har været at skabe de bedste rammer for de nyfødte og deres forældre. I den første tid efter en fødsel er det vigtigt, at både barn og forældre føler sig trygge og vel tilpasse. Det er af stor betydning i forhold til for eksempel amning og den første opstart af et sundt og godt familieliv," fortæller ledende oversygeplejerske i Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Tina Holm Nielsen. Hun uddyber:

"Vi har i ombygningen af barselsafsnittet lagt stor vægt på, hvordan vi møder og omgås patienter og pårørende og forsøgt at bygge Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen, som netop handler om patienternes oplevelser på hospitalerne, ind i væggene på afsnittet."

Et kig ind i fremtiden

Tre forskellige byggeprojekter, som er en forsmag på ombygning af sengeafsnit i hele hospitalet, er derfor planlagt og udført med både store og små patienters behov som det centrale omdrejningspunkt.

Der er lavet en ny patientmodtagelse ved indgangen til barselsafsnittet. Store glaspartier gør området lyst og imødekommende. Og lige så vigtigt, så gør det selve modtageområdet og personalet mere synligt end tidligere.  "Det betyder, at de indlagte forældre lettere kan finde personalet, når de har brug for dem. Det skaber en tryghed og god kontakt mellem forældre og personale," siger Tina Holm Nielsen.

Nye glaspartier i personalerummet nær modtagelsen betyder desuden, at personalet har god visuel kontakt og overblik over, hvad der foregår på afsnittet.  

En ny tagterrasse med udgang direkte fra modtagelsesområdet giver de nye familier og deres besøgende mulighed for at nyde både lidt frisk luft og udsigten til hospitalets taghaver. Formålet er at tilbyde adspredelse og let adgang til lidt tid under åben himmel.

Flere énsengs-stuer

Det tredje og sidste projekt er etablering af nye sengestuer. Barselsafsnittet har allerede et stort antal énsengs-stuer. Ombygningen af de tilbageværende firesengs-stuer til énsengs-stuer er et forsøg på at sætte nye standarder for komfort, hygiejne og privatliv for de indlagte familier. Da det i flere år har været muligt at have en ledsager medindlagt på barselsafsnittet, har et af ønskerne blandt andet været at forbedre faciliteterne for de overnattende ledsagere.

Der er desuden lavet mulighed for at se direkte ud i afsnittet fra stuerne, hvilket, ifølge Tina Holm Nielsen, giver den enkelte familie mulighed for at selv at vælge hvor meget visuel kontakt de ønsker med personalet på afsnittet.

FAKTA

Projekterne i barselsafsnittet er et såkaldt pilotprojekt under Kvalitetsfondsprojektet 'Nyt Hospital Hvidovre', som udover ombygning af alle hospitalets sengeafsnit også inkluderer ombygning og modernisering af det meste af ambulatorieetagen og udvidelse af hospitalet med godt 30.000 kvadratmeter frem mod 2019.

Pilotprojektet i barselsafsnittet skal evalueres og være med til at udstikke retningen for etablering af nye modtagelser og ombygning af flersengs-stuer til én- og tosengs-stuer i resten af hospitalets sengeafsnit.


Redaktør