Nyt Hospital Hvidovre begynder at ligne noget

Brikkerne er faldet på plads i det 30.000 kvadratmeter store puslespil, som udvider Hvidovre Hospital med en helt ny fløj.

​Den nye tilbygning på Hvidovre Hospital er blevet spejlet, så hovedindgangen nu ligger på hjørnet af hospitalet. Illustration: Aarhus Arkitekterne + Schmidt Hammer Lassen.

Bedre forhold for patienter og pårørende, lettere vejfinding og hensyn til mange faggruppers forskellige arbejdsgange. Der har været meget at holde styr på under arbejdet med det såkaldte dispositionsforslag, som nu for første gang sætter konkrete tegninger på det store byggeri.

"Vi har fået puslet en plan på plads, som vi mener, tilgodeser krav fra både patienter, pårørende og ansatte med et nyt og bedre hospital i Hvidovre. Efter en del tovtrækkeri frem og tilbage nærmer vi os for alvor de endelige planer for det nye hus," siger projektleder på byggeriet, arkitekt Lasse Søager.

To formål

Dispositionsforslaget har to formål: dels at få kombineret personalets og patienters krav og ønsker med det budget og det antal kvadratmeter, der er til rådighed. Og dels få tids- og budgetplan endeligt på plads.

"Der er sket meget med den nye bygning i denne del af planlægningen. I forhold til de planer vi så i konkurrenceforslaget, så har vi sammen med vores rådgivere spejlet bygningen og flyttet den nye hovedindgang ud på hjørnet. Det giver en mere synlig indgang og en mere direkte adgang fra Kettegård Allé. Og inden for i huset har vi arbejdet meget med at få det bedste ud af de kvadratmeter, vi har til rådighed. Det betyder for eksempel, at vi har reduceret antallet af elevatorer, men til gengæld placeret dem langt mere optimalt end i det oprindelige forslag," fortæller Lasse Søager.

"Vi har brugt lidt mere tid på dispositionsforslaget end planlagt, så vi har været nødt til at rykke vores tidsplan et par måneder. Men vi vil hellere bruge et par ekstra måneder nu, end når vi er i fuld gang med byggeriet. Det er langt mere skånsomt for vores budget på denne måde," afslutter Lasse Søager.

De helt små flytter

Et af de afsnit, som kommer til at bo i de nye bygninger, er neonatal – afsnittet for syge nyfødte og børn født for tidligt. Repræsentanter fra dette afsnit har været med i den seneste planlægning. Områdeleder, overlæge og brugerrepræsentant i byggeprojektet Pernille Pedersen siger om arbejdet med dispositionsforslaget:

"Jeg synes, det er både spændende og vigtigt arbejde at deltage i – det handler jo om afsnittets fremtid og vilkårene for vores patienter og kolleger. Det er ikke nogen let proces, men én lang kompromis-øvelse. Vi ville for eksempel gerne have haft nogle flere kvadratmeter – det var der desværre ikke plads til indenfor projektets rammer. Til gengæld er logistikken faldet på plads, så afsnittet kommer til at ligge tæt på både føde- og barselsgang. Det er rigtig vigtigt for vores tværfaglige samarbejde, vores patientsikkerhed og ikke mindst for familierne," fortæller hun.

Adspurgt om det nye neonatal-afsnit bliver bedre end det gamle svarer Pernille Pedersen:

"Det skal det! Og det gør det! Vi får nye enestuer med plads til, at de nyfødte kan have deres familier omkring sig. Det er helt afgørende for vores afsnit."FAKTA
Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, miljø og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper, samt overvejelser om drift og vedligehold. (Kilde: Danske Ark)

En del af dispositionsforslaget er et såkaldt sparekatalog, som man kan konsultere, hvis man senere i projektet skulle løbe ind i budgetproblemer med for eksempel stigende udgifter til byggematerialer ol.

De forskellige faser i et byggeri er: konkurrenceprogram, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt.

Nybyggeriet er efter planen færdigt til at blive taget i brug omkring årsskiftet 2019/2020.​
Redaktør