LEGO-figurer viser vejen til bedre undersøgelsesrum

Den nye Gastro-enhed skal være et rart sted for både patienter og personale. Det har små læger og sygeplejersker i plastic været med til at sikre.
​​​​​​​​Et undersøgelsesrum befolket af LEGO-figurer er en vigtig del af de såkaldte simulationsspil. Foto: Steen Thomsen.​

​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

’Okay, nu er du lægen, og jeg er patienten. Så kommer jeg ind ad døren og…’ Sådan lød det, da man på den ene af to workshopper forsøgte at ’lege’ sig til den optimale indretning af Gastro’s nye undersøgelsesrum - den tredje og sidste etape af ombygningsprojektet i enheden.

Brugerdreven simulation

Der blev diskuteret ivrigt, placeret LEGO-figurer, flyttet rundt på udklippede møbler og spillet rollespil i forskellige simulerede situationer. Nogle spillede rollen som sig selv: læge og sygeplejerske, og andre spillede patient og pårørende. Der var også uddelt ’indirekte’ roller til workshop-deltagere, som fik til opgave at holde øje med særlige fokusområder under gennemspilning af de forskellige situationer. Der var f.eks. nogle, som holdt øje med udstyr, arbejdsmiljø og indretning. 

”Simulationsspillene var en stor succes, hvor både gastro-personale og deltagende arkitekter og ingeniører fik øjnene op for mange detaljer, begrænsninger og ønsker, som vil være af stor værdi i det kommende arbejde ​med indretningen af de mange rum,” fortæller Abelone Dyrup, som er arkitekt i hospitalets byggeafdeling og projektleder på ombygningsprojektet.


De centrale figurer i simulationsspillene sidder omkring bordet og styrer ’handlingen’. De indirekte roller – dem med blå sedler – observerer og kommer med input i løbet af spillet. Foto: Steen Thomsen.

’Hvordan finder jeg mit undersøgelsesrum?’

Patienter og personale nyder allerede godt af en ny, lys og imødekommende modtagelse. Den tredje og sidste del af ombygningerne i Gastro handler om at få indrettet enhedens mange kirurgiske og medicinske undersøgelsesrum. I det arbejde har personalet bidraget med værdifulde input, som kan sikre patienter en tryg oplevelse i undersøgelsesrummene.  

Men det perfekte undersøgelsesrum er intet værd, hvis man ikke kan finde det, og Hvidovre Hospitals lange gange og mange rum kan gøre selv en rutineret orienteringsløber rundtosset. Derfor er der også blevet arbejdet med forslag til, hvordan patienterne let finder rundt. Det skete blandt andet på en workshop, hvor personalet diskuterede ’vejfinding’ og kom med håndgribelige forslag til, hvordan patienter lettest muligt finder rundt i enheden.

De mange idéer og forslag er blevet samlet i et idé-katalog, som byggeorganisationen kan benytte under planlægningen af byggeprojektet.


Redaktør