Kan patienterne se lige ned i vores haver?

​… og vil der komme larm fra byggeriet? Det og meget mere spurgte naboerne om, da Nyt Hospital Hvidovre inviterede på kaffe og kage.

En torsdag efter arbejdstid mødte en gruppe hvidovreborgere op på Hvidovre Hospital i Pavillon 5, hvor byggeafdelingen holder til. Henrik Bendix Olsen, som er byggechef for Nyt Hospital Hvidovre, indledte mødet med billeder og fakta om byggeriet.

De fremmødte, som har det til fælles, at de er naboer til hospitalets byggeplads, havde mange spørgsmål, og en ældre mand spurgte bl.a. ind til larm og spunsning, hvortil Henrik Bendix Olsen svarede:

"Normalt når man spunser, så banker man store jernplader ned langs byggepladsen, til at holde på jorden. Når man gør dette, kan der skabes nogle voldsomme bevægelser i jorden, som kan forstyrre både udstyr og patienter på det nuværende hospital. Derfor har vi valgt at trykke pladerne ned frem for at banke dem. Det larmer stort set ikke, og det skaber ingen vibrationer i jorden".

Flere var også bekymrede for, om patienter på de øverste etager i den nye bygning kunne kigge lige ned i haverne på den anden side af Kettegård Allé. Her kunne Henrik Bendix Olsen berolige med at fortælle, at langsiden mod Kettegård Allé mest ville blive kontorer, og der vil derfor ikke blive offentlig adgang. Han supplerede:

"Desuden er de øverste etager rykket lidt længere end på grunden end de nuværende bygninger. Så det vil blive svært at se over i jeres haver".

Et tilbagevendende arrangement

Ved mødets afslutning informerede Henrik Bendix Olsen om, at byggeriet fulgte tidsplanen, og at mødet ville blive gentaget, så naboerne løbende kunne følge med og få svar på de spørgsmål, der kunne opstå.

"Det var et rigtig godt møde, hvor vi fik sat fokus på naboernes bekymringer og givet dem svar på deres spørgsmål. Samtidig kunne vi forklare dem, hvorfor det er nødvendigt, at de danske hospitaler følger med tiden og bliver moderniseret", fortæller Henrik Bendix Olsen.

Nyt Hospital Hvidovre bygger 32.000 m2 nyt hospital. Bygningen skal huse den nye Fælles Akutmodtagelse, Børneafdelingen, Hjerteafdelingen samt barselsafsnit og neonatalafsnit. Derudover moderniseres de nuværende bygninger med nye sengeafsnit og modtagelser samt ombygninger i store dele af ambulatorieetagen.

Læs mere om byggeprojektet på www.nythospitalhvidovre.dk 


Redaktør