Ikke uden risiko

​​Meget kan gå galt, når man bruger halvanden milliard kroner på et stort kompliceret byggeri. På Nyt Hospital Hvidovre forsøger projektorganisationen at identificere og forholde sig til risici - inden det er for sent.

Lyssignal

Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

De fleste har hørt om overskridelser af både budgetter og tidsplaner på større anlægsbyggerier. Storebæltsbroen, Metroen og DR Byen er alle projekter, som på den ene eller den anden måde ikke forløb som forudset.

Udvidelsen og ombygningen af Hvidovre Hospital skal helst ikke ende i dét selskab. Projektdirektør Finn Bloch har derfor valgt at etablere risikostyring som et selvstændigt ansvarsområde, som varetages af en ekstern samarbejdspartner.

​​​​​​​Risikokultur

Tanken er, at skabe et projektforløb, hvor man løbende forholder sig til risici som en naturlig og uundgåelig del af byggeriet.

”Det er måske det allervigtigste”, understreger bygherren, projektdirektør Finn Bloch: ”At skabe en risiko-kultur, så det bliver en del af dagligdagens faste rutiner, at man helt systematisk med jævne mellemrum sætter sig ned og snakker om alt det, der kan gå galt. Og allervigtigst: Får identificeret nogle handlemuligheder i rettetid.”

Citatet ovenfor stammer fra en artikel publiceret af Bygherreforeningen på sitet I2P – Ide til Program, hvor man kan læse en ’case’ om arbejdet med risikostyring på Hvidovre Hospitals byggeprojekter.
​​​​​​
Redaktør