Hvidovre Hospital viste nye patientværelser frem

”Her er blevet rigtig fint. Det er næsten helt ærgerligt, at jeg ikke kommer her så meget mere som patient!”- Sådan lød det blandt andet, da patienter og pårørende var på rundvisning på hospitalet.

​De nye patientværelser fik et grundigt gennemsyn, da projektdirektør Finn Bloch viste rundt i de ny-ombyggede rum. Foto: Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital har i løbet af de seneste par år jævnligt haft besøg af et udvalgt panel af nuværende og tidligere patienter og pårørende, som er kommet med gode råd og ideer til planlægningen af de mange byggerier på hospitalet.
Under et besøg for nylig fik panelet en rundtur på et ny-ombygget sengeafsnit og en helt ny tagterrasse til patienter og pårørende. En god lejlighed til at følge op på nogle af de emner, som panelet tidligere har talt om. 

”Det er spændende at opleve nogle af de færdige projekter, og se om nogle af de ting, vi har talt om i panelet, er blevet gennemført,” fortæller paneldeltager Sonja Halberg om besøget på det nye sengeafsnit.

Både de nye patientværelser og den nye tagterrasse faldt i panelets smag – dog ikke helt uden forslag til små forbedringer: ”Hvor skal skraldespanden stå? Er skabene mon store nok?”  

Parkering, kunst og miljø

Ved besøget fik panelet også en orientering om de forskellige projekter og mulighed for at komme med kommentarer og spørgsmål. Der blev blandt andet diskuteret parkering, kunst på hospitalet og muligheden for ’grønne’ initiativer som vindmøller og flere solceller.

”Det var en god opfølgning på de forskellige projekter. Det er rart, at vi stadig kan være en del af projektet og følge med i, hvordan det skrider frem,” siger Jeanne Meerson, da mødet var forbi.


Panelet på hospitalets nye tagterrasse. Foto: Hvidovre Hospital​

Kontrakten forlænget

”Vi er meget glade for møderne med vores panel. Kontakt til vores brugere er rigtig vigtig i forbindelse med byggerierne på hospitalet. De er jo vores forbindelse til ’verden uden’. De har mange erfaringer og synspunkter, som vi kan bruge. Deres perspektiv er et andet end vores, så de ser ting, som vi måske har overset. Det er ofte de nære og små ting, vi drøfter, når vi mødes,” siger projektdirektør Finn Bloch om mødet med panelet.

”Vi har faktisk valgt at forlænge aftalen med panelet i forhold til, hvad der oprindeligt var planlagt. Vi vil gerne fastholde kontakten med panelet, selv om det meste af planlægningen er overstået på dette tidspunkt. Vi kan have god nytte af at stille dem forskellige spørgsmål, som helt sikkert dukker op i forbindelse med byggerierne. Og heldigvis vil mange af deltagerne gerne fortsætte samarbejdet – det er jeg meget glad for,” afslutter projektdirektøren. 

Ny byggeudstilling

Under besøget fik panelet også tid til en tur i hospitalets nye byggeudstilling, hvor de kunne se de seneste tegninger, en animeret film om nybyggeriet, studere en model og se hvad patienter og personale tænker om byggerierne. 
Udstillingen er åben for offentligheden. 

Den ligger i hospitalets Vandrehal i Center 1.​

Redaktør