Hvidovre Hospital spørger borgerne til råds

​Et panel af 20 patienter og pårørende blev forleden præsenteret for både hinanden, en hospitalsdirektør i sengevasken, en tur i transportsystemet og en hospitalsmiddag.

Patient-pårørende-panelet 'Mit Hospital Hvidovre'. Foto: Thomas Wittrup

Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

Mange havde meldt sig og 20 blev udvalgt til det patient-pårørende-panel, som nu har mulighed for at komme til orde med deres idéer og holdninger, som borgernes stemme under planlægningen af den store udvidelse på Hvidovre Hospital.

Hospitalets byggeafdeling er sammen med arkitekter og ingeniører netop gået i gang med planlægningen af det 30.000 kvadratmeter store byggeri, som i 2020 vil åbne dørene for en ny akutmodtagelse, et kvinde-barn-center og en ny hjertemedicinsk afdeling. Et arbejde som altså også vil involvere hospitalets brugere.

”Hospitalet er til for patienterne og deres pårørende. Derfor synes vi på hospitalet, at det er vigtigt, at vi får involveret og aktiveret begge grupper under planlægningen. De har helt andre erfaringer med og ønsker til et hospital end personale med en sundheds- eller byggefaglig baggrund. Derfor var vi rigtig glade for at kunne byde vores panel inden for på hospitalet til deres første møde med os og med hinanden,” siger arkitekt Naja McNair, som er ansvarlig for inddragelse af patienter og pårørende i byggeprojektet.

Deltagernes ’eget’ hospital

Deltagerne kommer fra vidt forskellige baggrunde og med hver deres forudsætninger og motivationer for at deltage i panelet.

"Som ingeniør og besøgsven vil jeg gøre brug af mine oplevelser fra begge verdener til at foreslå, hvordan Hvidovre Hospital kan blive et opmuntrende og facilitetsrigt sted at begå sig i – uanset etnicitet. Heriblandt kan nævnes bedre adgangsforhold/skiltning, kultur-møderum, anvendelse af moderne og bæredygtigt teknologi," fortæller Faizan Khan om sine forhåbninger til arbejdet i panelet.

Panelet er sammensat så det bedst muligt afspejler de mange forskellige patienter og pårørende som hører til hospitalets optageområde.

”Mit møde med de øvrige paneldeltagere har været positivt. Der er mange interesser repræsenteret og en stor mangfoldighed i panelet,” siger Sonja Halberg om den første aften i ’byggeriets tjeneste’.

”Jeg vil meget gerne dele mine erfaringer og videregive gode ideer i forbindelse med det nye byggeri, så flere patienter og pårørende får en god oplevelse på hospitalet. Jeg har en stor indsigt i det at være patient i det danske sygehusvæsen og de udfordringer, man står overfor som ung og alvorlig syg,” siger Sonja Halberg om sin deltagelse i panelet.

Bag kulisserne

Aftenen bød blandt andet på rundvisning ’bag kulisserne’ på hospitalet. Her mødte paneldeltagerne hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen, som - med hospitalets sengevask som baggrund – fortalte om byggeprojektets overordnede rammer. De mødte også en teknisk chef og en køkkenleder, der viste rundt i henholdsvis det automatiske transportsystem og hospitalets store køkken.

Efter aftensmad fra hospitalets køkken, hvor deltagerne fik lejlighed til at lære hinanden lidt bedre at kende, blev der afholdt et kort gruppearbejde. Her fandt deltagerne frem til nogle af de temaer og opgaver, som panelets cirka otte møder vil dreje sig om i løbet af de næste to år, som man forventer at planlægningen vil vare.
Redaktør