Hvidovre Hospital indvier Gastroenhed version 2016

​Indvielsen af Hvidovre Hospitals Gastroenhed satte et punktum for tre års intens ombygning og renovering af cirka 3000 m2 - et arbejde som er foregået, mens driften i afdelingen st​od på.

Hospitalsdirektør Anders Agger kvitterede da også for det store arbejde og gåpåmod, som medarbedjerne i afdelingen har udvist under ombygningen, som i perioder har medført støj og svære arbejdsforhold. 

Gastro-ombygningen er det første afsluttede kvalitetsfondsprojekt på Amager og Hvidovre Hospital. Ombygningen betyder blandt andet mere lys, at det bliver lettere at finde vej, og at medarbejdernes arbejdsgange i højere grad er tænkt ind i byggeriet. Du kan læse Anders Aggers tale fra indvielsen her:

Patienter og pårørende skal føle sig trygge og velkomne, når de kommer på Hvidovre Hospital. Her spiller de fysiske rammer en vigtig rolle, og vi arbejder hele tiden på at gøre vores bygninger bedre. 

Det gør vi både gennem det omfattende nybyggeri og gennem fornyelse af det eksisterende hospital. 

Hvidovre Hospital er på mange måder et velfungerende hospital. Men hospitalet er alt andet lige fra 1976. Nu skriver vi 2016, og vi skal følge med tiden og de nye krav og behov, der bliver stillet til et moderne akuthospital. Vi ønsker os et hospital, som er tidssvarende, funktionelt og rart at være på. Derfor arbejder vi over hele hospitalet på at lave samlede modtagelser, indbydende venteområder, få mere dagslys ind og skabe de bedste rammer for vores medarbejdere og patienter.

Som I kan se her i dag, så er den målsætning lykkedes i Gastroenheden. Et byggeri, som har været flere år undervejs, står færdigt nu. Og vi er stolte af resultatet. Her er patientmodtagelser, der inviterer ind. Væk er 70’ernes små luger i væggen, som er svære at finde, og som adskiller patienter og personale. Man kan også se, at dagslyset finder vej fra gårdhaverne til venteområderne. Der er indsat ovenlys, hvor det er muligt. Der er kommet glashjørner mod modtagelserne, og der er kommet nye farver og ny identitet til afdelingen. Alt sammen designet ud fra patienternes behov.

Vi har også forbedret den samlede ”wayfindingsmulighed”, som arkitekterne jo kalder det. Det vil sige, at vi har gjort det lettere for patienter og pårørende at finde vej på afdelingen. Det har vi gjort gennem sammenhængen mellem farverne på gulv og vægge og bedre skiltning.

Tilsammen skal alle de her ændringer sikre et samspil mellem bygninger, teknologi og arbejdsgange. Det skaber optimale patientforløb og sikrer, at 
patienter og pårørende føler sig tilpasse, velkomne og trygge.

En tak til sidst til regionen, som bevilgede midler. Også tak til afdelingen for godt samarbejde under ombygningen og til rådgiverne (Dahl & Lindhardtsen og Sweco) samt leverandører, håndværkere og andre, der har bidraget til det flotte resultat. Jeg håber, at både patienter og medarbejdere bliver glade for de nye rammer.

Redaktør