Først lytte – så bygge!

Udvidelsen af Hvidovre Hospital er i fuld gang – ikke med gravemaskiner og kraner, men med kuglepen, tegninger og input fra hospitalets ansatte.

​​​​​I november var brugerrepræsentanterne samlet til et fælles informationsmøde forud for de forskellige gruppemøder. Foto: Thomas Wittrup

På en restaurant laver kokken sjældent mad, uden at tjeneren har spurgt gæsten, hvad han eller hun kunne tænke sig at spise. Samme logik gør sig gældende, når man bygger et nyt hospital. Håndværkere begynder ikke at bygge 30.000 kvadratmeter nyt hospital, uden at arkitekter og ingeniører forinden har spurgt brugerne om, hvad de har brug for og hvad de drømmer om.

’Det er nu, der skal råbes op!’
Arkitekter og ingeniører fra Nyt Hospital Hvidovre-projektet arbejder i øjeblikket fokuseret på at skabe det bedste grundlag for de planer og tegninger, som håndværkerne om et par år vil bygge en helt ny del af hospitalet ud fra. Det gør de blandt andet ved at gennemføre en omfattende brugerinddragelse, hvor man ved en række møder sætter sig ned med udvalgte repræsentanter fra forskellige faggrupper, og lader dem fortælle, hvad deres behov og ønsker er – indenfor visse givne rammer som økonomi og areal.

”Vores brugermøder går rigtig godt. Medarbejderrepræsentanterne er meget engagerede i arbejdet. De har en god forståelse for, at det er nu, de skal ’råbe op’ med ønsker og krav. De har klare holdninger til de forskellige emner, vi behandler på møderne, og vi får konstruktive og værdifulde input med fra alle møderne,” fortæller arkitekt i hospitalets byggeafdeling Naja McNair, som er ansvarlig for brugerprocessen.

Tre dele patient-rum, to dele undersøgelsesrum og en knivspids patient-modtagelser.
Den information, man tager med fra møderne, bliver analyseret og formuleret i et såkaldt byggeprogram – en slags madopskrift for byggerier. Et dokument som indeholder information om, hvilke funktioner der skal prioriteres, hvor meget plads der er behov for i forskellige afdelinger, hvorledes rummene skal ligge i forhold til hinanden osv.


Billede af post-its fra brugermødet 

Der bliver griflet ivrigt til brugermøderne. Foto: Lotte Bigom-Eriksen/Aarhus Arkitekterne

”Jeg synes, at det er både spændende og interessant at deltage i arbejdet med udvidelsen af hospitalet. Møderne foregår i en god stemning, hvor personale og arkitekter gensidigt inspirerer hinanden,” fortæller Sussie Foghmar, som er afdelingssygeplejerske i Kardiologisk Ambulatorium og deltager i en af grupperne. 

”Det er rigtig positivt, at byggeprojektet er åbnet op og medarbejderne bliver involveret på denne måde. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får indflydelse på byggeriet, så de nye lokaler passer til det arbejde, vi udfører. Vi har for eksempel nogle forskellige ønsker omkring dagslys og venteområder i ambulatoriet, som vi virkelig håber, bliver taget med i den videre planlægning af byggeriet.”

Repræsentant OG ambassadør
Tanken er også, at afdelingsrepræsentanterne fungerer som en slags ’projektambassadører’ for deres afdelinger. Det betyder, at afdelingernes øvrige medarbejdere har mulighed for indflydelse på byggeriet gennem repræsentanterne. Så hvis man har forslag, ønsker, ris eller ros, så kan man få det ’på bordet’ ved at henvende sig til en af de kolleger, som deltager i inddragelsesarbejdet. 

De mange møder og udfærdigelsen af byggeprogrammet bliver afsluttet i september. Herefter begynder et nyt arbejde med at omsætte krav og ønsker til konkrete tegninger, i det man kalder dispositionsforslaget – ’hvordan-gør-man’-delen af madopskriften, om man vil. I forbindelse med denne fase af projektet vil der ligeledes blive inddraget personale.

 Fakta ‭[1]‬

Grupperne er sammensat ud fra et ønske om at få den bredeste repræsentation af afdelingerne. Gruppedeltagerne er sammensat så både medarbejdere og ledere, samt forskellige faggrupper og forskellige erfaringsniveauer er repræsenteret.

I alt deltager cirka 125 medarbejdere fra hele hospitalet.

Der er afdelingsgrupper vedrørende akutmodtagelse, børneafdeling, gyn/obs og kardiologi, som igen er delt i forskellige undergrupper.

Udover møderækken i afdelingsgrupperne afholdes der også møder i tværgående fælles- og emnegrupper.

Patienter og pårørende bliver også inddraget.

Ud over det store arbejde med brugerinddragelse blandt personalet på hospitalet, foregår der et sideløbende arbejde med at inddrage af patienter og pårørende i arbejdet med byggeriet. Et panel med 20 deltagere – Mit Hospital Hvidovre – mødes fire gange om året i de to år, som planlægningsarbejdet forventes at vare. Til møderne kommer patienter og pårørende med gode idéer og inspiration til forskellige aktuelle temaer og problemstillinger.

​Tidsplan

Gravemaskine og kraner afløser kuglepen og lineal i slutningen af 2016.

Byggeriet forventes afsluttet i løbet af foråret 2019.

Indflytning og ibrugtagning inden udgangen af 2019.


​​

Redaktør