Et skridt nærmere Nyt Hospital Hvidovre

​Personale og patienter er godt på vej mod et nyt, større og bedre hospital i Hvidovre. Du kan nu se de seneste planer for udvidelsen af hospitalet udstillet i vandrehallen.

​​Det nye indgangsparti i den seneste bearbejdning fra Aarhus Arkitekterne + Schmidt Hammer Lassen Architects. 

​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder​

I starten af juni vandt Aarhus Arkitekterne sammen med Schmidt Hammer Lassen Architects projektkonkurrencen om udvidelsen af Hvidovre Hospital. Siden har teamet forhandlet med hospitalets byggeorganisation om en endelig rådgiver-aftale.

”Vi har forhandlet færdig og kan nu præsentere en en​​delig aftale til godkendelse på regionsrådsmødet i slutningen af oktober. Når det er sket, kan vi formelt set komme videre med planlægningen af det nye byggeri,” siger arkitekt og projektleder Lasse Søager.

Tiden indtil den endelige godkendelse bruger projektorganisationen og rådgiver-teamet på at planlægge workshops, tidsplaner, praktisk organisering af samarbejdet og oprette et fælles projektkontor på hospitalet.

Tre emner til forhandling

Under forhandlingerne blev der diskuteret tre emner; kontrakten, organiseringen og projektet. Kontrakten og organiseringen er de praktiske forhold omkring samarbejdet; hvem laver hvad hvornår, og hvor meget får de for det? Forhandlingerne omkring selve projektet har handlet om en revidering af det konkurrenceforslag, som rådgiverteamet vandt konkurrencen med i juni.

For selv om teamet vandt konkurrencen, var der stadig elementer i forslaget, som ikke levede op til konkurrenceprogrammet. De ting har arkitekterne og deres samarbejdspartnere nu haft mulighed for at komme et skridt nærmere i et revideret forslag.

Et robust forslag​

”Det har vist sig under forhandlingerne, at det valgte forslag er både robust og fleksibelt. Man ikke har behøvet ændre markant på det for at sikre, at det lever op til de overordnede krav og ønsker, som vi formulerede til projektkonkurrencen,” siger Lasse Søager.

Der er dog foretaget ændringer i forhold til det oprindelige forslag. Der er blandt andet blevet arbejdet med nogle afsnits indbyrdes placering, samling af afdelinger på én etage og facadeløsninger. Men generelt har været mere tale om en bearbejdning end om større ændringer.

Byggeprogram – opskriften på et nyt hospital​​​

Det næste skridt mod opførelsen af det nye hospital er formuleringen af et såkaldt byggeprogram, som er en slags ’opskrift’ til det nye byggeri. Her skruer rådgivere og hospitalets byggeorganisation, med hjælp fra både interne og eksterne brugergrupper, op for projektets detaljeringsgrad og finder frem til blandt andet hvor mange rum, hvilke funktioner, hvor store rum og hvilken logistik de nye hospitalsbygninger skal indeholde.

Udstilling

Det reviderede forslag kan ses udstillet på store plancher i vandrehallen ved Center 1.​


Redaktør