De hamrer og banker på Hvidovre Hospital

Et af Danmarks største hospitaler er under forandring. Afdelinger bliver bygget om og flyttet rundt, modtageområder bliver åbnet op, og forholdene for både patienter og personale bliver generelt forbedret.
​Hvidovre Hospital er blevet udvidet med en helt ny etage med kontorer. Foto: Thomas Wittrup 

Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder 

Hvidovre Hospital vil i 2020 være godt 30.000 kvadratmeter større, end det er nu, og store dele af det hospital vil være bygget om og moderniseret med blandt andet mere dagslys og muligheder for bedre kontakt mellem patienter og personale. Opførelsen af de nye faciliteter går først i gang i 2016, men allerede nu er der stor byggeaktivitet på hospitalet, hvor man regelmæssigt indvier nye lokaler og faciliteter.

En ekstra etage

Senest indviede regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen den største udbygning af hospitalet siden opførelsen i halvfjerdserne: En helt ny tag-etage på hospitalets fire sengebygninger. I forbindelse med renoveringen af hospitalets ventilationsanlæg, som er placeret på tagene, valgte man at kombinere anlægsarbejdet med opførelse af en helt ny etage med kontorer til både klinisk og administrativt personale.

”Vi er rigtig godt tilfreds med hospitalets nye etage. Vi har fået lyse og rare kontorer til vores ’skrivebordspersonale’ og mere plads og bedre forhold til patienter og personale i vores ambulatorier, hvor skrivebordene stod før opførelsen af tag-etagen. Oven i købet i kombination med et nyt ventilationsanlæg, som giver os alle et bedre indeklima,” siger hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen om byggeriet.​

Trippel-indvielse

Få dage før tagetage-receptionen var der pindemadder og taler ved en tredobbelt indvielse, hvor man fejrede nye lokaler til både Genteknologisk Laboratorium, Fertilitetsklinikken og Ultralyds- og Svangreambulatorierne. Regionsrådsmedlem Lise Rask bød velkomme og tillykke, hvorefter henholdsvis forskningschef Ove Andersen og ledende overlæge i gynækologisk/obstetrisk afdeling Charlotte Wilken-Jensen gav udtryk for stor tilfredshed med de nye rammer.

”Det betyder meget for patienternes oplevelse, at Ultralydklinikken og Svangreambulatoriet nu er indrettet i tæt forbindelse med hinanden – det giver bedre og mere sammenhængende forløb,” siger Charlotte Wilken-Jensen om én af fordelene ved de nye lokaler.'​

​De første kvalitetsfondsprojekter

Udvidelsen og ombygningen af hospitalet er finansieret af Statens Kvalitetsfond, som på landsbasis investerer 40 mia. kroner i forbedringer af landets hospitaler og psykiatriske institutioner. Indretningen af de nye lokaler til Fertilitetsklinikken og Ultralyds- og Svangreambulatorierne er et af de allerførste konkrete resultater af disse investeringer. Den er også et billede på, hvad patienter og personale kan forvente af projektet Nyt Hospital Hvidovre, som er den fælles betegnelse for både nybyggeri, moderniseringer og ombygninger på hospitalet.

”Der er godt gang i byggeprojekterne på Hvidovre Hospital i øjeblikket. Vi er glade for løbende at kunne tilbyde vores patienter og personale nye, bedre og mere tidssvarende forhold. Vi arbejder hele tiden på at gøre patienternes tid på hospitalet mere behagelig og på at øge personalets mulighed for at levere den bedst mulige behandling og pleje,” siger projektdirektør i hospitalets byggeafdeling, Finn Bloch.


Redaktør