Billed af indgangsparti

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ankomst til hospitalet som skitseret i vinderprojektet. Visualisering: Aarhus Arkitekterne + Schmidt Hammer Lassen Architects 

Dansk arkitekter vinder international konkurrence om Hvidovre Hospital

​Patienter og personale er nu et skridt nærmere et nyt og bedre hospital i Hvidovre. Aarhus Arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen har vundet konkurrencen om udvidelsen af hospitalet.

​Syv hold af rådgivere blev i december 2012 udvalgt til at deltage i projektkonkurrencen om en udvidelse af hospitalet med 30.000 kvadratmeter. I marts afleverede de syv hold hver deres bud på opgaven. Siden da har en bedømmelseskomité gennemgået de forskellige forslag for at kunne vælge op til tre vinderhold i konkurrencen.


Der blev dog kun udvalgt én vinder. Aarhus Arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne Royal Haskoning B.V., Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma har afleveret et konkurrenceforslag, som skiller sig så markant ud fra de øvrige, at bedømmelseskomitéen har valgt at gå videre med kun det ene projekt.

Mere end mursten

Udvidelsen af Hvidovre Hospital er ét af i alt seks forskellige byggeprojekter, hvor Region Hovedstaden, som en del af Hospitals- og Psykiatriplan 2020, bygger nyt og bygger om på hospitaler og i psykiatrien. I Region Hovedstaden bliver der med midler fra Statens Kvalitetsfond investeret omkring 15 mia. kroner i forbedring og optimering af de fysiske rammer for behandling og pleje af regionens borgere.

”Vi har haft patienter og personale i tankerne og udvalgt et forslag, som vi tror på. Det er et fornuftigt bud på et robust og fleksibelt hospital, der kan stå imod fremtidige udfordringer og forandringer. Vi håber, at det kan være med til at sikre Hvidovre Hospital som et effektivt hospital med behandling af høj kvalitet og som en god og rar arbejdsplads,” siger Lise Rask (S), som er medlem af regionsrådet og formand for bedømmelseskomitéen.


Dommerbetænkningen beskriver vinderprojektet således:
”Forslaget formår at demonstrere både ydmyghed for den særlige kulturarv, som gælder for dette hospital, og nyskabende bud på den vanskelige arkitektoniske og funktionelle opgave det er at udbygge et af landets fineste hospitaler.”​


Vinderprojektet i fugleperspektiv. Visualisering: Aarhus Arkitekterne + Schmidt Hammer Lassen Architects

Patienten i centrum

Projektholdet i hospitalets byggeafdeling ser også positivt på afgørelsen af konkurrencen. Nu er endnu en fase i projektet vel overstået, og planerne for ’Nyt Hospital Hvidovre’ bliver mere og mere konkrete.


”Vi ser gode muligheder i det udvalgte konkurrenceforslag og glæder os meget til at komme i gang med de næste faser i processen. Nu skal vi bruge noget tid på, sammen med vinderteamet, at sikre os, at vi får tegnet et hospital, som har patientens flow og oplevelse i centrum,” siger Finn Bloch, projektdirektør for Nyt Hospital Hvidovre.


For at sikre at hospitalet bliver udviklet med patienten i centrum, bliver der oprettet et specielt patient-pårørende-panel, som kommer til at rådgive projektgruppen under planlægningsfasen. Panelet vil - under navnet ’Mit Hospital Hvidovre’ - i løbet af de næste år blive inviteret inden for på hospitalet til en række møder, hvor patienter og pårørende har mulighed for at sætte deres præg på det nye hospital ved at bidrage med deres erfaringer med konkrete problemstillinger.

​Flere visualiseringer af vinderprojektet​​

Visualiseringer af de seks øvrige konkurrenceforslag​​​​


Redaktør