100 dage til første spadestik

​Nyt Hospital Hvidovre skal snart bygges, og nedtællingen til at Hvidovre Hospital får besøg af håndværkere, gravemaskiner og betonelementer er startet. Den 21. februar 2017 sættes den første spade i jorden, og det nye byggeri går for alvor i gang. Men hvad er det egentlig, der skal bygges? 

Brummen, banken, skærende og slibende lyde. Elektriske bor og et hult ”bump”, når et trykluftsværktøj sender et søm gennem en træliste. Jord som graves, skovle som skovler og beton som støbes.

Helt lydløst bliver det nok ikke, når gravmaskiner, kraner og andre tunge køretøjer gør deres indtog på området ud fra den sydvestlige ende af Hvidovre Hospital (ved Akutmodtagelsen) og starter opførelsen af 32.000 m2 nyt hospital.

”Vi har taget en masse forholdsregler og forsøger hele tiden at holde støjgenerne på så lavt et niveau som muligt af hensyn til både naboer, personale og patienter,” forklarer Finn Bloch, som er projektdirektør for Nyt Hospital Hvidovre.

Men tiden med tegninger er forbi, og det er tid til at bygge:

”Lige nu er vi i den fase, hvor tegninger, møder, illustrationer, visualiseringer, beregninger, film - og ikke mindst alle de forventninger disse har skabt - afløses af det meget konkrete arbejde, der skal til: Støj, støv, gravearbejde, kraner og støbning. Men også forfinede detaljer, flot udstyr og lækre materialer,” fortæller Finn Bloch.

Men selvom det vil larme, og støvet vil lægge sig på både hustage og parkerede biler, så mener Finn Bloch, at det er det værd.

”Vi må se fremad, og være på forkant med fremtidens sundhedsvæsen. Det nye byggeri skal give de nødvendige rammer for, at Hvidovre Hospital kan udføre en bedre og mere effektiv behandling til gavn for både patienter, pårørende og personale,” forklarer han.

Hvad skal vi bygge?

De mange nye kvadratmeter bliver fordelt ud på fem etager, hvor stueetagen skal huse en ny fælles akutmodtagelse (FAM) med direkte adgang til både obstetrisk og neonatal afsnit. Lige oven over kommer akutmodtagelsens sengeafsnit, og på de to øverste etager bliver hhv. hjerteafdelingen og børneafdelingen samlet. Kælderen vil være en forlængelse af den nuværende parkeringskælder og øge antallet af parkeringspladser på Hvidovre Hospital.

Derudover vil der blive bygget en helt ny hovedindgang, som bogstaveligt talt vil vende hospitalet og ændre patienternes og deres pårørendes førstehåndsindtryk markant.

Nybyggeriet skal også skabe nogle nye rammer, som vil kunne understøtte et mere effektivt patientforløb, og ændre måden, hvorpå hospitalet arbejder:

”Den nye akutmodtagelse, vil være omdrejningspunktet for det nye hospital. Her vil specialister fra hospitalets afdelinger være permanent tilstedet, og hurtigt kunne tilse akutte patienter. Det bliver i højere grad lægerne, som kommer til patienten i stedet for omvendt,” forklarer Kirsten Breindal, vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital.

Et grønt Hvidovre Hospital

En del af visionen bag Nyt Hospital Hvidovre er også at gøre hospitalet mere bæredygtigt. Derfor bliver det nye byggeri opført efter principperne i den såkaldte ’Bygningsklasse 2020’, som sætter skrappe regler for energiforbrug og miljøpåvirkning.

”Ved at bygge efter bygningsklasse 2020 får man et væsentlig lavere energiforbrug end det normalt kræves ved byggerier. Det betyder, at bygningen bliver isoleret bedre, burger mindre energi, og samtidig får man et rigtig godt indeklima,” forklarer Finn Bloch.


Derfor er Hvidovre Hospital også i gang med at opsætte solcelleanlæg på hospitalets tag, og det er planen, at der også skal opsættes fem vindmøller tæt på hospitalet.

Er du interesseret i at vide mere om det nye byggeri kan du besøge udstillingen i Vandrehallen Center 1 eller nybyggeriets hjemmeside www.nythospitalhvidovre.dk.

Fakta om det nye byggeri:

  • 1. spadestik den 21. februar 2017
  • Ny Fælles Akutmodtagelse (FAM)
  • Ny hovedindgang, som giver adgang til hele hospitalet
  • Ny hjerteafdeling og ny børneafdeling
  • Nyt kvinde-barn-center
  • 32.000 m2 nyt hospitalsbyggeri
  • 250 patientværelser med én seng
  • Udvidelse af parkeringskælderen
  • 14 gårdhaver i den nye bygning
  • Klar til brug i 2020
Redaktør