​​​​​​​​​​​​​​​​​

Visionen

​Projektorganisationen har sammen med et tværgående brugerpanel og støttet af et eksternt konsulentfirma udarbejdet en vision for projektet Nyt Hospital Hvidovre, som senere er ledsaget af et fælles værdisæt for hele byggeorganisationen.

Projektorganisationen har sammen med et tværgående brugerpanel og et eksternt konsulentfirma udarbejdet en vision for projektet Nyt Hospital Hvidovre.

Visionen for udbygningen af Hvidovre Hospital er at skabe et fremtidens hospital for familien i bred forstand med fokus på det enkelte menneske – patienten, medarbejderen og den pårørende. Ved at udvikle optimale fysiske rammer for hver af disse grupper skabes fundamentet for en tryg, sammenhængende og veldefineret patientbehandling og dermed samtidig en effektiv, optimeret hospitalsdrift.

Opgaven med at bygge fremtidens Hvidovre Hospital handler om at tegne et hospital, der har patientens flow og oplevelse som det strukturerende hovedprincip. Det er patienten i centrum, der:

  • skaber den gode arbejdsplads, fordi vi som ansatte er her for at gøre en forskel
  • sikrer effektivitet, fordi en tryg, informeret og deltagende patient hurtigere bliver rask
  • gør, at både den lægefaglige og oplevede kvalitet set fra brugerens side er optimal

Visionen er vigtig

Fordi visionen vil tjene som pejlemærke i den lange proces frem mod realiseringen af projektet og fordi samarbejdet om en fælles vision medvirker til at skabe ejerskab til projektet i hele hospitalet.

Alle hospitalets ansatte blev indbudt til at deltage i brugerpanelet, som er sammensat, så det repræsenterer hospitalets ansatte så bredt som muligt – fagligt og menneskeligt.

For at sikre, at alle arbejder i retning mod den samme vision, blev der i 2014 i byggeorganisationen udarbejdet et supplerende fælles værdisæt:

  • En menneskelig maskine
  • Ligeværdigt inkluderende
  • Trygt
  • Robust
  • Naturligt
  • Effektivt på tværs​

Redaktør